Rīcība ar valstij piekritīgo mantuApakšsadaļu izvēlne
Paziņojuma nosaukums
VID Nodokļu parādu piedziņas pārvalde 2020.gada 23.janvārī plāno realizēt valstij piekritīgo mantu
VID Nodokļu parādu piedziņas pārvalde līdz 2020.gada 29.janvārim organizē cenu aptauju par valstij piekritīgās mantas realizāciju
VID Nodokļu parādu piedziņas pārvalde līdz 2020.gada 29.janvārim organizē cenu aptauju par valstij piekritīgās mantas realizāciju
VID Nodokļu parādu piedziņas pārvalde līdz 2020.gada 17.janvārim organizē cenu aptauju par valstij piekritīgās mantas - dīzeļdzinēju TBD620V12, TBD620V16 un to rezerves daļu (turpmāk - manta) transportēšanu
VID Nodokļu parādu piedziņas pārvalde līdz 2020.gada 17.janvārim organizē cenu aptauju par valstij piekritīgās mantas - dīzeļdzinēju TBD620V12, TBD620V16 un to rezerves daļu glabāšanu Rīgā
VID Nodokļu parādu piedziņas pārvalde 2020.gada 17.janvārī plāno nodot bez maksas valstij piekritīgo mantu
VID Nodokļu parādu piedziņas pārvalde organizē cenu aptauju līdz 2020.gada 14.janvārim par valstij piekritīgās mantas transportēšanu uz Daugavpili
VID Nodokļu parādu piedziņas pārvalde organizē cenu aptauju līdz 2020.gada 23.janvārim par valstij piekritīgās mantas realizāciju
VID Nodokļu parādu piedziņas pārvalde organizē cenu aptauju līdz 2020.gada 23.janvārim par valstij piekritīgās mantas realizāciju
VID Nodokļu parādu piedziņas pārvalde organizē cenu aptauju par valstij piekritīgās mantas realizāciju līdz 2020.gada 23.janvārim
Valstij piekritīgā manta ir manta, kas, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem un valsts iestāžu lēmumu, zvērināta notāra aktu vai tiesas spriedumu, ir konfiscēta vai atzīta par bezīpašnieka, bezmantinieka mantu. Tā pat atrastā manta, atrastā apslēptā manta, politisko organizāciju (partiju) pretlikumīgi iegūtā manta, tai skaitā anonīmi un pretlikumīgi saņemto dāvinājumu (ziedojumu), manta, no kuras persona atteikusies par labu valstij, kā arī pēc testamenta valsts īpašumā pārgājusī manta un valsts amatpersonu ienākumi un mantiskie labumi, kas gūti, pārkāpjot atbilstošo jomu regulējošos normatīvos aktus. Saskaņā ar likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu” noteiktajiem VID uzdevumiem nodokļu (nodevu) administrēšanā, VID uzskaita valstij piekritīgo mantu, nodrošina kontroli par tās novērtēšanu, realizāciju, nodošanu bez maksas, iznīcināšanu un ieņēmumu iemaksu valsts budžetā. Kārtību, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā, skatīt šeit. Šajā sadaļā ir pieejama aktuālā informācija par valstij piekritīgās mantas realizāciju, nodošanu bez maksas vai iznīcināšanu.