Sabiedriskā labuma komisija atbalsta sabiedriskā labuma statusa piešķiršanu

 Publicēts: 02.07.2020. 12.20


Apakšsadaļu izvēlne

Informējam, ka 02.07.2020. sēdē Nr.11 (videokonferences režīmā)  Sabiedriskā labuma komisija saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 6.panta otro daļu pieņēma lēmumu ieteikt Valsts ieņēmumu dienestam pieņemt lēmumu piešķirt sabiedriskā labuma organizācijas statusu šādai organizācijai:

  1. Biedrība “ĢIMENES UGUNS”, Saulkrastu novads, jomā: pilsoniskas sabiedrības attīstība.
  2. Nodibinājums “Fonds “Uniting History”” Rīga, jomās: labdarība; palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās; trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana; kultūras veicināšana.
  3. Biedrība “Penkulē atver durvis”, Penkule, jomās: pilsoniskās sabiedrības attīstība; izglītības veicināšana; vides aizsardzība; kultūras veicināšana; cita (kultūrvēsturisku pieminekļu  glābšana, saglabāt, pētīt, eksponēt un popularizēt materiālās un nemateriālās kultūras  un vēstures vērtības, kas saistās ar Penkules pagastu).
  4. Biedrība “Vieglās Valodas aģentūra”, Rīga, jomās: cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība; pilsoniskas sabiedrības attīstība; izglītības veicināšana.
  5. Biedrība “Jūrmalas Pensionāru biedrība” Jūrmala, jomās: veselības veicināšana; trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana.

Atgādinām, ka tā biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija, kas vēlas iegūt SLO statusu, iesniedz VID iesniegumu par SLO statusa piešķiršanu, iesniegumā norādot sev vēlamo veidu, kādā VID paziņos lēmumu par SLO statusa piešķiršanu (VID lēmumu par SLO statusa piešķiršanu paziņo, to nosūtot pa pastu vai informāciju par SLO statusa piešķiršanu publicējot VID mājaslapā www.vid.gov.lv). Iesniegumam ir jāpievieno attiecīgās biedrības, nodibinājuma vai reliģiskās organizācijas iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns.

Plašāka informācija par sabiedriskā labuma statusa piešķiršanu pieejama VID mājaslapā sadaļā “Uzņēmumiem/Sabiedriskā labuma organizācijas statuss”.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā.

Pilnveidojot konsultāciju kvalitāti, aicinām jautājumus sūtīt izmantojot EDS sadaļu “Sarakste ar VID”, vai arī uz e-pasta adresi vid [at] vid.gov.lv, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu. Izvēloties sadaļu “Sazinies ar mums”, uz EDS tiksiet novirzīts automātiski.