Sabiedriskā labuma komisijas sēde Nr.14 tiks sasaukta atkārtoti

 Publicēts: 14.08.2020. 15.13


Apakšsadaļu izvēlne

Sabiedriskā labuma komisijas sēde videokonferences režīmā notika 2020.gada 13.augustā. No pulksten 10:00 līdz 11:00 komisija bija lemttiesīga, kuras laikā izskatīja darba kārtības 1.1, 1.2 un 2.1 punktus par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu un papildu jomu piešķiršanu. No pulksten 11:00, atslēdzoties vienam komisijas loceklim sēdē piedalījās puse no komisijas locekļiem (6), līdz ar to, komisija nebija lemttiesīga, kā rezultātā nebija iespējama lēmumu pieņemšana un sabiedriskā labuma organizāciju pārskatu izskatīšana un izvērtēšana.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumu Nr.976 „Sabiedriskā labuma komisijas nolikums” 16.punktu, ja komisija nav lemttiesīga, piecu dienu laikā sasauc atkārtotu sēdi, nemainot darba kārtību.

Informējam, ka nākamā Sabiedriskā labuma komisijas sēde, kurā atkārtoti tiks lemts par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu, tām biedrībām un nodibinājumiem, kuras tika iekļautas Sabiedriskā labuma komisijas 2020.gada 13.augusta sēdes Nr.14 darba kārtībā, notiks 2020.gada 18.augustā.

Atgādinām, ka tā biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija, kas vēlas iegūt SLO statusu, iesniedz VID iesniegumu par SLO statusa piešķiršanu, iesniegumā norādot sev vēlamo veidu, kādā VID paziņos lēmumu par SLO statusa piešķiršanu (VID lēmumu par SLO statusa piešķiršanu paziņo, to nosūtot pa pastu vai informāciju par SLO statusa piešķiršanu publicējot VID mājaslapā www.vid.gov.lv). Iesniegumam ir jāpievieno attiecīgās biedrības, nodibinājuma vai reliģiskās organizācijas iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns.

Plašāka informācija par sabiedriskā labuma statusa piešķiršanu pieejama VID mājaslapā sadaļā “Uzņēmumiem/Sabiedriskā labuma organizācijas statuss”.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā.

Pilnveidojot konsultāciju kvalitāti, aicinām jautājumus sūtīt izmantojot EDS sadaļu “Sarakste ar VID”, vai arī uz e-pasta adresi vid [at] vid.gov.lv, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu. Izvēloties sadaļu “Sazinies ar mums”, uz EDS tiksiet novirzīts automātiski.