Nodokļu plaisu apmēriApakšsadaļu izvēlne

Lai informētu konkrēto nozaru pārstāvjus, pētniekus un sabiedrību par nedeklarēto nodokļu saistību apmēru valstī un  atsevišķās tautsaimniecības nozarēs, Valsts ieņēmumu dienests publicē statistikas datus par nodokļu plaisu apmēriem.

Nodokļu plaisa Valsts ieņēmumu dienesta traktējumā ir nedeklarētās un deklarētās, bet nesamaksātās nodokļu summas attiecība pret potenciālo nodokļu masu, kas tiktu aprēķināta un iekasēta ar nosacījumu, ka visi nodokļu maksātāji pilnā apmērā izpilda savas nodokļu saistības.

Nodokļu plaisas aprēķināšanai nav tiešu aprēķina metožu, tādējādi nodokļu plaisa tiek novērtēta ar analītiskām metodēm, salīdzinot nodokļu maksātāju deklarēto nodokļu saistību apmēru ar nodokļu saistību apmēru, kas izriet no makroekonomiskajiem rādītājiem (makro analīzes metode) vai konkrētai nozarei specifiskām attīstības tendencēm (mikro analīzes metode).

Turpmāk VID plāno publicēt šādu nodokļu plaisu datus:

  • nodokļu plaisu kopējais apmērs un tās attīstības dinamika;
  • nedeklarēto ienākumu saņēmēju demogrāfiskais un ekonomiskais profils – pieejami dati par plaisas segmentiem, kas tiek novērtēti ar mikroanalīzes metodi;
  • nedeklarētās ar nodokļu apliekamās bāzes struktūra sadalījumā pa nozarēm – pieejami dati par plaisas segmentiem, kas tiek novērtēti ar mikroanalīzes metodi.

Nodokļu plaisu statistikas publikācijas kalendāru nosaka plaisu analīzei nepieciešamo datu pieejamība.

Analizējamais nodoklis

Analizējamais segments

Analīzes metode

Plānotais publikācijas laiks

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Aplokšņu algas, ko izmaksā darba devēji, kas darbojas vispārējā nodokļu maksāšanas režīmā

Mikroanalīzes metode (pieejami dati par plaisas struktūru)

2018.gada maijs (par 2017.gadu)

Nedeklarētie ienākumi no saimnieciskās darbības

Mikroanalīzes metode (pieejami dati par plaisas struktūru)

2018.gada novembris (par 2017.gadu)

Kopējie nodokļu zaudējumi

Makroanalīzes metode (dati par struktūru nav pieejami)

2018.gada novembris (par 2017.gadu)

Mikrouzņēmumu nodoklis

Nedeklarētās mikrouzņēmumu nodokļa saistības

Mikroanalīzes metode (pieejami dati par plaisas struktūru)

2018.gada jūnijs (par 2017.gadu)

Pievienotās vērtības nodoklis

Kopējie nodokļa zaudējumi

Makroanalīzes metode (dati par struktūru nav pieejami)

2018.gada novembris (par 2017.gadu)

 

Informējam, ka 2017.gadā Valsts ieņēmumu dienests sadarbībā ar Pasaules Bankas ekspertiem ir uzsācis projektu uzņēmumu ienākuma nodokļa kopējās plaisas novērtēšanai un pievienotās vērtības nodokļa plaisas novērtēšanai sadalījumā pa nozarēm, šo pētījumu rezultāti saskaņā ar plānu ir gaidāmi 2018.gada beigās.

Vēršam uzmanību, ka Valsts ieņēmumu dienesta apkopotā informācija par nodokļu plaisa apmēru turpmākās publikācijās var mainīties atbilstoši nodokļu maksātāju iesniegtajiem pārskatu precizējumiem, statistikas datu pārskatīšanai vai plaisas metodoloģijas aktualizācijai sakarā ar analīzei pieejamās informācijas bāzes paplašināšanos vai analīzes metožu pilnveidošanu.