Tiesību akti

 Publicēts: 16.03.2021. 15.13


Apakšsadaļu izvēlne
! Šeit aprakstītie nosacījumi 2021. gadā var mainīties
saskaņā ar Saeimā pieņemtajiem grozījumiem nodokļu tiesību aktos.
Ar 2021. gadā paredzētajām izmaiņām aicinām iepazīties lapas sadaļā
 Nodokļu izmaiņas 2021
Likums Pieņemts Stājas spēkā
Mikrouzņēmumu nodokļa likums 09.08.2010. 01.09.2010.