Tiesību akti

 Publicēts: 25.07.2018. 13.10


Apakšsadaļu izvēlne
Likums Pieņemts Stājas spēkā
Pievienotās vērtības nodokļa likums 29.11.2012. 01.01.2013.