Tiesību akti

 Publicēts: 22.04.2021. 13.01


Apakšsadaļu izvēlne
Ar 2021. gadā paredzētajām izmaiņām aicinām iepazīties lapas sadaļā Nodokļu izmaiņas 2021
Likums Pieņemts Stājas spēkā
Pievienotās vērtības nodokļa likums 29.11.2012. 01.01.2013.
 • Eiropas Savienības normatīvie akti
  • Eiropas Savienībā pievienotās vērtības nodokli regulē arī Padomes 2011.gada 15.marta Īstenošanas regula (ES) Nr.282/2011, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Direktīvai 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu, kas ir tieši piemērojama, un Padomes 2006.gada 28.novembra Direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu, kas ir dalībvalstīm saistoša, bet nav tieši piemērojama. Minētā regula un direktīva ir pieejama Eiropas Savienības tiesību elektroniskajā datubāzē (https://eur-lex.europa.eu/homepage.html).
   Aicinām izmantot regulas un direktīvas konsolidētās versijas, kurām minētajā datubāzē var piekļūt, izmantojot šādu algoritmu:
   1.

   Aicinām izmantot regulas un direktīvas konsolidētās versijas, kurām minētajā datubāzē var piekļūt, izmantojot šādu algoritmu: 2.
   Meklēt tiesību aktos
   3. Lodziņos “gads” un “numurs”, jāievada regulas vai direktīvas pieņemšanas gads un numurs.
   3.	Lodziņos “gads” un “numurs”, jāievada regulas vai direktīvas pieņemšanas gads un numurs.
   4. Jāuzklikšķina nevis uz regulas vai direktīvas nosaukuma, bet gan uz saites “Pašreizējā konsolidētā versija” datuma.
   4.	Jāuzklikšķina nevis uz regulas vai direktīvas nosaukuma, bet gan uz saites “Pašreizējā konsolidētā versija” datuma.

   Analoģiski jārīkojas, lai iegūtu regulas konsolidēto versiju, tikai 3.solī  jānorāda gads: 2011 un numurs: 282, kā arī jāatzīmē “visas regulas”.
   Analoģiski jārīkojas, lai iegūtu regulas konsolidēto versiju, tikai 3.solī jānorāda gads: 2011 un numurs: 282, kā arī jāatzīmē “visas regulas”.