Vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieka sniegtais neapdzīvojamo telpu uzturēšanas un pārvaldīšanas pakalpojums ir apliekams ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN)?

 Publicēts: 09.05.2016. 11.15


Apakšsadaļu izvēlne

Atbilde:

Atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam saimnieciskā darbība ir jebkura sistemātiska, patstāvīga darbība par atlīdzību (tai skaitā jebkuru ražotāju, tirgotāju vai pakalpojumu sniedzēju darbība, lauksaimnieciska darbība).

Saimnieciskās darbības ietvaros pakalpojuma sniegšana par atlīdzību ir ar nodokli apliekams darījums.

Savukārt saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu ar nodokli neapliek šādus iedzīvotājiem sniegtos pakalpojumus:

  • dzīvojamo telpu īri (izņemot viesu izmitināšanas pakalpojumus viesu izmitināšanas mītnēs — viesnīcās, moteļos, viesu mājās, lauku tūrismam izmantojamās mājās, kempingos, tūristu mītnēs),
  • dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojumu saskaņā ar pārvaldīšanas līgumā iekļautajiem maksājumiem (sākot ar 2016.gada 1.jūliju ar nodokli ir apliekami daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieka sniegtie uzturēšanas un pārvaldīšanas pakalpojumi).

Atbrīvojumu no nodokļa nepiemēro iedzīvotāju maksājumiem par pakalpojumiem (tai skaitā par dzīvojamās mājas remontu), kas nav iekļauti dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumā un netiek segti no ikmēneša maksājumiem par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu.

Ar nodokli ir apliekami arī mākslinieku darbnīcu un neapdzīvojamo telpu pārvaldīšanas pakalpojumi.

Tādējādi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieka sniegtais neapdzīvojamo telpu uzturēšanas un pārvaldīšanas pakalpojums ir apliekams ar PVN.