Vai un kā varu pievienot savus bērnus kā apgādājamos?

 Publicēts: 26.02.2019. 08.51


Apakšsadaļu izvēlne
Atbilde:

Jā, Jums ir jāatver savu elektronisko algas nodokļu grāmatiņu.

Ir jānospiež poga "Pievienot apgādājamo", jānorāda apgādājamā vārdu, uzvārdu un personas kodu, pamatojumu, radniecības pakāpi un apgādības sākumu/ vai beigas.
Apgādājamie

Ir jāievada apgādājamās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai arī izvēlēties no VID datubāzē esošās informācijas.

Algas nodokļu grāmatiņa

Norāda personas vārdu, uzvārdu, apgādības pamatojumu, radniecības pakāpi, apgādības sākuma un, ja ir zināms, arī beigu datumu.

Persona, ko ņemt apgādībā

Papildus, atsevišķos gadījumos, ir nepieciešams pievienot arī papildus dokumentus.

Pievienot dokumentus

Svarīgi atcerēties, ka ņemot apgādībā savu nepilngadīgo bērnu, dokumenti nav jāpievieno.