VID rekvizīti

 Publicēts: 17.10.2017. 14.47


Apakšsadaļu izvēlne
kontakti,

Valsts ieņēmumu dienests
Reģistrācijas numurs:

90000069281

PVN reģistrācijas numurs: LV90000069281
Juridiskā adrese:

Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22