Pakalpojumi

 Publicēts: 03.06.2020. 11.46


Apakšsadaļu izvēlne

Aicinām iepazīties ar kopējo publisko pakalpojumu (maksas un bezmaksas) klāstu portālā www.latvija.lv, kas ir vienotais piekļuves punkts Latvijas valsts un pašvaldību pakalpojumiem, tai skaitā VID pakalpojumiem, skatīt šeit.

Portālā latvija.lv ir iespēja iepazīties ar VID sniegtajiem e-pakalpojumiem. Informācija ir apkopota kataloga formā, kas ļauj interesentiem atrast nepieciešamo informāciju par valsts un pašvaldību iestāžu sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem, to pieprasīšanas un saņemšanas veidiem, ar pakalpojumiem saistītajiem maksājumiem un pakalpojumu aprakstiem, elektronizēti pakalpojumi ietver saiti uz pakalpojuma saņemšanas resursu.

Vēršam uzmanību, ka e-pakalpojumi ir iedalīti divās kategorijās:

  1. Ārējs e-pakalpojums, kas nozīmē, ka pakalpojums ir pieejams elektroniskā veidā, iestādes tīmekļa vietnē aizpildot un iesniedzot iesniegumu vai apmeklējot noteiktu datubāzi.
  2. E-pakalpojums Latvija.lv  – portālā www.latvija.lv pieejams pakalpojums.  

VID publiskie pakalpojumi:

»  Atbilde uz iesniegumu par Valsts ieņēmumu dienesta kompetencē esošiem jautājumiem 

»  Konsultācija par normatīvo aktu piemērošanas jautājumiem

»  Valsts ieņēmumu dienesta uzziņa par privātpersonas tiesībām tās konkrētajā tiesiskajā situācijā

»  Nodokļu administrēšanas pakalpojumi

»  Muitas pakalpojumi

»  Akcīzes jomas pakalpojumi

»  Pakalpojumi valsts amatpersonām

»  Publicējamās datubāzes/reģistri/ informācija

»  Maksas pakalpojumi

»  E-pakalpojumi valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv

 

VID Klientu apkalpošanas standarts 


Lai īstenotu vienveidīgu nodokļu maksātāju konsultēšanas pieejamību un kvalitāti un vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret ikvienu VID klientu, ir izstrādāts vienotais VID klientu apkalpošanas standarts. Tajā ir noteikti gan VID vispārīgie ar apkalpošanu saistītie nosacījumi, gan specifiski nodokļu, muitas un akcīzes jomas klientiem piemērojamie nosacījumi.

VID vienotajā klientu apkalpošanas standartā ietverta informācija par VID sniegtajiem bezmaksas un maksas pakalpojumiem. Klientu apkalpošanas standartā ir apkopota informācija par VID sniegto pakalpojumu pieprasīšanas un saņemšanas iespējām, kā arī aktualizēta informācija par VID klientu apkalpošanas centru darba laikiem, adresēm un cita VID klientiem un darbiniekiem svarīga informācija.

VID vienotais klientu apkalpošanas standarts ir vēl viens apliecinājums tam, ka dienestam ir ļoti svarīga klientu apkalpošanas kvalitāte, un tas ir izstrādāts ar mērķi uzlabot klientu apkalpošanu un palielināt klientu apmierinātību ar VID sniegtajiem pakalpojumiem.