Darbinieki

Antra Gremzde

Pārvaldes direktors
antra.gremzde [at] vid.gov.lv

Inta Stārostiņa

Lietvedība
NdrP.lietvediba [at] vid.gov.lv

Maija Brigmane

Direktora vietnieks, sevišķās lietvedības vadītājs
maija.brigmane [at] vid.gov.lv

Aivars Ribickis

Direktora vietnieks
aivars.ribickis [at] vid.gov.lv

Reinis Drava

Arhīva pārvaldības daļas Elektronisko lietu arhīva nodaļas vadītājs
reinis.drava [at] vid.gov.lv

Agnese Skrača

Arhīva pārvaldības daļas vadītājs
Agnese.Skraca [at] vid.gov.lv

Inese Jeruma

Arhīva pārvaldības daļas Papīra lietu arhīva nodaļas vadītājs
inese.jeruma [at] vid.gov.lv

Valentīna Kirdāne

Arhīva pārvaldības daļas Reģionālā nodokļu maksātāju lietu nodaļas vadītājs
valentina.kirdane [at] vid.gov.lv

Mairita Posta

Arhīva pārvaldības daļas Rīgas nodokļu maksātāju lietu nodaļas vadītājs
mairita.posta [at] vid.gov.lv

Indra Ozoliņa

Dokumentu pārvaldības daļas vadītājs
indra.ozolina [at] vid.gov.lv

Kristīne Gabuža

Dokumentu pārvaldības daļas Pirmās dokumentu reģistrācijas nodaļas vadītājs
kristine.gabuza [at] vid.gov.lv

Evita Medne

Dokumentu pārvaldības daļas Otrās dokumentu reģistrācijas nodaļas vadītājs
evita.medne [at] vid.gov.lv

Ieva Zaharova

Dokumentu pārvaldības daļas Trešās dokumentu reģistrācijas nodaļas vadītājs
Ieva.Zaharova [at] vid.gov.lv

Imants Rigerts

Materiālo resursu administrēšanas daļas vadītājs
imants.rigerts [at] vid.gov.lv

Edgars Silanžs

Muitas tehniskā aprīkojuma daļas vadītājs
edgars.silanzs [at] vid.gov.lv

Dace Sladkēviča

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas daļas vadītājs
dace.sladkevica [at] vid.gov.lv

Sarmīte Rancāne

Resursu attīstības pārvaldības daļas vadītājs
sarmite.rancane [at] vid.gov.lv

Zigmunds Rubīns

Transporta daļas vadītājs
zigmunds.rubins [at] vid.gov.lv

Gunta Kuko

Transporta daļas Latgales transporta nodaļas vadītājs
gunta.kuko [at] vid.gov.lv