Atbildība un tiesības

 Publicēts: 27.11.2020. 16.02


Apakšsadaļu izvēlne

Šajā sadaļā pieejama informācija par VID kā nodokļu administrācijas atbildību, VID ierēdņu un darbinieku pienākumiem un tiesībām, kā arī VID Ētikas kodeksā un VID klientu apkalpošanas standartā noteiktajiem principiem.

VID kā nodokļu administrācijai ir noteikta šāda atbildība:

  1. Zaudējumus, arī no aprites izslēgtās naudas radītos zaudējumus, kas fiziskajai vai juridiskajai personai radušies nodokļu administrācijas prettiesiskas rīcības vai kļūdas dēļ, atlīdzina attiecīgi no valsts budžeta un pašvaldību budžetiem, turklāt atmaksājamā summa tiek palielināta par summu, kas vienāda ar pusi no likuma "Par nodokļiem un nodevām" 29.panta otrajā daļā noteiktās nokavējuma naudas.
  2. Nodokļu administrācijas ierēdnis (darbinieks), kurš pieļāvis prettiesisku rīcību, zaudējumus atlīdzina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Ņemot vērā dažādās VID darbības jomas un to specifiku, iestādes ierēdņu un darbinieku atbildība, tiesības un pienākumi ir noteikti atbilstoši katrai no tām.

 

 

VID Ētikas kodekss
Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonām (ierēdņiem un darbiniekiem) Ētikas kodekss nosaka profesionālās ētikas pamatprincipus, lai sekmētu amata pienākumu likumīgu, godprātīgu un kvalitatīvu izpildi. Tā uzdevums ir veicināt iestādes darbinieku un ierēdņu pienākumu likumīgu, godprātīgu un kvalitatīvu veikšanu, veidojot pozitīvu VID tēlu sabiedrībā.