VID 2021.gada 29.janvārī plāno iznīcināt valstij piekritīgo mantu

 Опубликовано: 25.01.2021. 15.56


Подзаголовок меню
Valsts ieņēmumu dienests
Reģistrācijas Nr.90000069281
Atsauce uz normatīvo aktu

MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 9.punkts

Darbības ar valstij piekritīgo mantu
Iznīcināšana
Datums, vieta un adrese
29.01.2021. Celtnieku iela 3A, Olainē
Kontaktpersona
Dina Alberte, e-pasts: Dina.Alberte@vid.gov.lv, tel. 67120202
Persona, kurai tiek nodota valstij piekritīgā manta
AS "BAO"
Valstij piekritīgā manta
Nosaukums: 
medikamenti
Daudzums: 
~109228 vienības