Fiziskas personas darbības ar kriptovalūtām

 Publicēts: 30.09.2021. 10.18


Apakšsadaļu izvēlne
 • Vai fiziskai personai - saimnieciskas darbības veicējam pirms kriptovalūtas pirkšanas – pārdošanas darījuma veikšanas ir jāreģistrējas VID PVN maksātāju reģistrā?

  • Ņemot vērā, ka Pievienotās vērtības nodokļa izpratnē kriptovalūtas pirkšanas – pārdošanas darījumi nav apliekami ar PVN,  saimnieciskas darbības veicējam ir tiesības nereģistrēties VID PVN maksātāju reģistrā, ja neiestāsies citi Pievienotās vērtības nodokļa likuma 55.panta pirmajā daļā noteiktie apstākļi, kuriem izpildoties saimnieciskas darbības veicējam ir jāreģistrējas VID PVN maksātāju reģistrā.

 • Kā fiziskai personai deklarēt ienākumus no kriptovalūtas pārdošanas?

  • Fizisko personu gūtais ienākums no darījuma ar kriptovalūtu ir specifisks ienākuma veids, kas likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” izpratnē varētu tikt pielīdzināts ienākumam no kapitāla pieauguma, kam piemērojama iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme 20% apmērā. Kapitāla pieaugumu nosaka, no kapitāla aktīva atsavināšanas cenas atņemot iegādes vērtību un kapitāla aktīvā veikto ieguldījumu vērtību kapitāla aktīvu turēšanas laikā.

   Gūtais ienākums no kriptovalūtas pārdošanas deklarējams iesniedzot deklarāciju DK “Pārskata perioda deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma”, ienākuma veidā norādot “V –  ienākums no darījuma ar virtuālo valūtu”. Darījumi apliecinošie dokumenti (pirkšanas/ pārdošanas čeki) deklarācijai DK nav jāpievieno, bet tie ir jāglabā vismaz piecus gadus, lai pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma tos varētu uzrādīt.

   Par ienākuma gūšanas dienu no kriptovalūtas pārdošanas uzskata dienu, kad persona saņem naudu. Ja ienākumi no darījumiem ar kapitāla aktīviem (kriptovalūtu) ceturksnī pārsniedz 1000 euro, deklarāciju par ienākumu no kapitāla par ceturksnī gūto ienākumu iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam vienreiz ceturksnī līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15. datumam un aprēķināto nodokli samaksā līdz attiecīgās deklarācijas sniegšanas 23. datumam. Ja kopējie ienākumi no darījumiem ar kapitāla aktīviem ceturksnī nepārsniedz 1000 euro, deklarāciju par ienākumu no kapitāla par taksācijas gadā gūto ienākumu iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam līdz taksācijas gadam sekojošā gada 15. janvārim un un aprēķināto nodokli samaksā līdz 23. janvārim.

 • Vai fiziskai personai jādeklarē ienākums, ja tiek pārdota daļa no Bitcoin? Piemēram pērk 1 Bitcoin par 5000 EUR, pēc tam pārdod kādu Bitcoin daļu un saņem atpakaļ 1000 EUR, bet 1 Bitcoin cena ir zemākā par 5000 EUR
  • Pārdodot daļu no kriptovalūtas, kapitāla pieaugumu nosaka proporcionāli pārdotajai kriptovalūtas daļai, t.i. no pārdotās Bitcoin daļas vērtības (1000 euro) atņem iegādes vērtību proporcionāli  pārdotajai daļai (piem, ja iegādes vērtība bija 5000 euro, bet pārdeva 1/10 daļu, tad iegādes vērtība būs 500 euro). Savukārt, ja kriptovalūtas pārdošanas/maiņas rezultātā, kriptovalūtas iegādes vērtība ir vienāda ar tās pārdošanas cenu vai to pārsniedz (ir zaudējumi), fiziskai personai neveidojas ienākums no kriptovalūtas atsavināšanas, līdz ar to, nodoklis nav jāmaksā un minētais darījums nav jādeklarē.
 • Kādi nodokļi fiziskajai personai ir jāmaksā, gūstot ienākumu no kriptovalūtas atsavināšanas?

  • Fiziskās personas ienākums no virtuālās valūtas (kriptovalūtas) pārdošanas, ir apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli kā ienākums no kapitāla pieauguma.

 • Kādu nodokļa likmi piemēro ienākumam no kriptovalūtas atsavināšanas?

  • Fiziskās personas gūtajam ienākumam no kriptovalūtas  atsavināšanas piemēro 20 procentu iedzīvotāju ienākuma nodokļa.

VID UZZIŅAS

IIN normu piemērošana ienākumam no darījumiem ar kriptovalūtu
Nodokļu piemērošana darījumiem ar kriptovalūtu