JaunumiApakšsadaļu izvēlne
27
Nov
15.09
15.09

Publicēta Eiropas Komisijas centrālo muitas sistēmu īstenošanas regula

2017.gada 15.novembrī Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī ir publicēta Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2089 (2017.gada 14.novembris) par Savienības Muitas kodeksā paredzēto informācijas apmaiņas un glabāšanas elektronisko sistēmu izstrādes, uzturēšanas un izmantošanas tehniskajiem noteikumiem.

13
Nov
09.29
09.29

VID Akcīzes konsultatīvās padomes sēdē VID un uzņēmēji pārrunā nozares aktualitātes

Šī gada 9.novembrī notika kārtējā Valsts ieņēmumu dienesta Akcīzes konsultatīvā padomes sēde, kurā VID tikās ar akcīzes preču nozaru asociāciju pārstāvjiem, lai pārrunātu aktuālos sadarbības jautājumus un ēnu ekonomikas mazināšanas iespējas akcīzes preču tirgū.

8
Nov
08.42
08.42

Izmaiņas muitas klientu apkalpošanā VAS “Latvijas Pasts”

Ar 2017.gada 6.novembri ir veiktas izmaiņas muitas klientu apkalpošanā – VID Muitas pārvalde ir pārtraukusi klientu apkalpošanu darba vietā “Pasta terminālis”, kas atradās VAS “Latvijas Pasts” telpās Ziemeļu ielā 10, Mārupes novadā. Muitas klienti, kuri līdz šim dokumentus klātienē iesniedza muitas amatpersonām darba vietā VAS “Latvijas Pasts” ēkā, tagad tiek apkalpoti Lidostas muitas kontroles punkta darba vietā “Aviokravu terminālis” Ziemeļu ielā 16, Mārupes novadā. Līdz ar to klientiem ir iespēja saņemt muitas pakalpojumus katru dienu, jebkurā laikā.  

7
Nov
12.55
12.55

No nākamā gada būtiskas izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanā

2017.gada 7. novembrī, Ministru kabinets (MK) izskatīja Finanšu ministrijas (FM) sagatavotos grozījumus MK noteikumos par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem, kuri veikti saistībā ar grozījumiem likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli".

6
Nov
06.57
06.57

Nākamgad vairākas izmaiņas mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem

Nodokļu reformas ietvaros ar 2018.gada 1.janvāri stājas spēkā būtiskas izmaiņas vairākos nodokļu normatīvajos aktos, tajā skaitā arī Mikrouzņēmumu nodokļa (turpmāk - MUN) likumā. Maksimālais mikrouzņēmumu apgrozījums mainīsies uz 40 000 euro gadā. Tiks mainīta arī kārtība, kādā drīkst nodarbināt mikrouzņēmumu darbiniekus. Izmaiņas paredz, ka turpmāk mikrouzņēmuma darbinieks varēs strādāt tikai vienā mikrouzņēmumā.

2
Nov
13.08
13.08

Publicēta EMDAS Importa kontroles sistēmas Importa muitas deklarācijas moduļa aktualizētā Programmiskās saskarnes lietotāja rokasgrāmata komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu

Īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto projektu “E-muita (1.kārta)”, turpinās darbs pie Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas Importa kontroles sistēmas Importa muitas deklarācijas funkcionalitātes (turpmāk – EMDAS IKS-IMD) pārbūve atbilstoši Savienības Muitas kodeksa (Regula Nr.952/2013) prasībām.  Plānots, ka jaunā EMDAS IKS-IMD versija produkcijas vidē lietotājiem būs pieejama 2018.gada jūnijā.

24
Okt
14.56
14.56

Latvijā ieradīsies Eiropas Padomes Moneyval komisija un starptautiskās organizācijas FATF ekspertu komisija

No 2017.gada 30.oktobra līdz 10.novembrim Latvijā ieradīsies Eiropas Padomes Moneyval komisija un starptautiskās organizācijas Financial Action Task Force (FATF – finanšu vadības darba grupas) ekspertu komisija, lai izvērtētu nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas (turpmāk – NILLTF) novēršanas sistēmas atbilstību starptautiskajiem standartiem. Paredzētā Moneyval izvērtējuma galvenā būtība saskaņā ar FATF metodoloģiju ir vērtēt valsts spēju efektīvi praksē pielietot tās rīcībā esošo nacionālo tiesisko regulējumu un faktiskos subjektu darbības efektivitātes rezultātus NILLTF novēršanas jomā.

23
Okt
15.15
15.15

PVN maksātāju reģistrā būs jāreģistrējas, kad ar PVN apliekamo darījumu vērtība sasniegs 40 000 eiro

Sākot ar 2018. gada 1. janvāri gan privātpersonām, gan komersantiem Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) PVN maksātāju reģistrā obligāti būs jāreģistrējas vienīgi tad, ja ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā būs sasniegusi 40 000 eiro.

20
Okt
15.07
15.07

Starptautiskas uzņēmumu grupas dalībniekiem jāsniedz pārskats par saimnieciskās darbības veidiem un finansēm

Starptautiskas uzņēmumu grupas uzņēmumiem, kuri ir Latvijas Republikas nodokļu rezidenti, līdz 2017. gada 31.decembrim ir jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk – VID) pārskats par grupas saimnieciskās darbības veidiem un finansēm 2016.gadā. VID atkārtoti aicina uzņēmējus, kas nav iesnieguši paziņojumu līdz 31.augustam,paziņot līdz 31.novembrim VID, vai pārskatu iesniegs kā mātes uzņēmums, aizstājējmātes uzņēmums vai kā starptautiskas uzņēmumu grupas vienība.

19
Okt
13.36
13.36

Sabiedrības iesaiste veicina uzņēmumus novērst pārkāpumus

Šogad Valsts ieņēmumu dienests (VID) no iedzīvotājiem 1125 reizes saņēmis informāciju par dažādiem pārkāpumiem uzņēmumu saimnieciskajā darbībā. Sabiedrības iesaiste uzņēmējdarbības vides sakārtošanā ir ļoti būtiska, tā veicina pārkāpumu atklāšanu un novēršanu.