JaunumiApakšsadaļu izvēlne
26
Jan
08.59
08.59

Antidempinga maksājuma atmaksas iespējas Ķīnas izcelsmes galda un virtuves traukiem

2017.gada 24.oktobrī Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī ir publicēta Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1932 (2017.gada 23.oktobris), ar kuru groza Padomes 2013.gada 13.maija Īstenošanas regulu (ES) Nr.412/2013, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu par Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes keramikas galda piederumu un virtuves piederumu importu (turpmāk – Regula 2017/1932).

25
Jan
14.22
14.22

Mainīts termiņš nodokļu samaksas termiņa pagarinājuma iesnieguma iesniegšanai

Informējam, ka pamatojoties uz grozījumiem likumā “Par nodokļiem un nodevām” no 2017.gada 13.decembra iesniegums nodokļu samaksas termiņa pagarinājuma piemērošanai pēc likuma 24.panta pirmās daļas 1.punkta iesniedzams ne vēlāk kā 15 dienas pēc maksājuma termiņa iestāšanās.

25
Jan
07.06
07.06

Svarīga informācija par akcīzes nodokļa nodrošinājuma apliecībām

Akcīzes nodokļa nodrošinājuma apliecības ar tajās norādīto beigu termiņu, kuras izsniegtas līdz 2018.gada 12.janvārim, ir spēkā ar tajās norādītajiem nosacījumiem līdz termiņa beigām vai līdz pirmajai pārreģistrācijai. Savukārt līdz 2018.gada 12.janvārim izsniegtās akcīzes nodokļa nodrošinājuma apliecības, kuru derīguma termiņš nav noteikts, ir spēkā ar tajās norādītajiem nosacījumiem līdz 2018.gada 31.decembrim vai līdz pirmajai pārreģistrācijai.

24
Jan
12.37
12.37

Saeimas priekšsēdētāja pozitīvi novērtē principa “konsultē vispirms” piemērošanu VID

Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece otrdien, 23.janvārī, tiekoties ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektori Ilzi Cīruli un Finanšu ministrijas parlamentāro sekretāru Edgaru Putru, atzinīgi novērtēja VID uzsākto praksi savā darbībā piemērot principu “konsultē vispirms”, kura mērķis ir uzlabot savstarpējo sadarbību starp uzņēmējiem un uzraudzības iestādēm.

24
Jan
07.51
07.51

Konferencē “Nodokļi 2018” informēs par VID aktualitātēm 2018.gadā un izmaiņām nodokļu reformas ietvaros

Šī gada 24. janvārī notiek lielākā ikgadējā konference “Nodokļi 2018”, kuras laikā tiks apspriestas aktuālākās un praktiski nozīmīgākās tēmas saistībā ar izmaiņām nodokļu normatīvajos aktos no 2018.gada nodokļu reformas ietvaros. Šogad konferencē piedalās arī Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora Ilze Cīrule, kā arī divas nodokļu jomas ekspertes.

11
Jan
09.43
09.43

VID ģenerāldirektora vietniece konferencē “Izmaiņas nodokļos un grāmatvedībā 2018” iepazīstina VID e-pakalpojumu aktualitātēm

Šī gada 11. janvārī Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora vietniece, Informātikas pārvaldes direktore Vita Narnicka piedalās žurnāla "iFinanses" rīkotajā nodokļu konferencē "Izmaiņas nodokļos un grāmatvedībā 2018".

8
Jan
08.55
08.55

Dalībai nodokļu atbalsta pasākumā saņemti 12 882 iesniegumi

Kopš 2017. gada 1.oktobra, kad sākās pieteikšanās nodokļu atbalsta pasākumam, uz šo brīdi Valsts ieņēmumu dienestā saņemti 12 882 pieteikumi. Uz 2018. gada 2.janvāri pieņemti 8283 lēmumi par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu par kopējo summu 91 027 665,92 eiro.

18
Dec
15.40
15.40

Ukraina tiek svītrota no Vispārējās preferenču sistēmas saņēmējvalstu saraksta

Ar 2018.gada 1.janvāri Ukraina saskaņā ar Komisijas 2016.gada 5.decembra Deleģēto regulu (ES) 2017/217, ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr.978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu, tiek svītrota no Vispārējās preferenču sistēmas (turpmāk – VPS) saņēmējvalstu saraksta, jo kopš 2016.gada 1.janvāra piemēro Asociācijas nolīgumā starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses, paredzēto preferenciālo tirdzniecības režīmu, kas nodrošina labākas tarifu preferences.

18
Dec
07.35
07.35

Pētījumu centrs “SKDS” veic VID klientu apmierinātības pētījumu par VID sniegtajiem pakalpojumiem

Lai noteiktu Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) klientu apmierinātību ar iestādes sniegtajiem pakalpojumiem, šī gada decembrī pētījumu centrs „SKDS” veic elektronisku VID klientu aptauju.

18
Dec
07.30
07.30

VID aicina uzņēmējus nekavēt nodokļu deklarāciju iesniegšanas termiņu

Atgādinām, ka Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (turpmāk – VID EDS) ir pieejams logrīks “atgādinājumi”, kas ļauj sekot līdzi nodokļu saistību izpildes datumam un iesniegt deklarāciju termiņā. Kā zināms, normatīvajos aktos veiktās izmaiņas nosaka VID pienākumu – sākot ar 2018. gada 1.janvāri  publiskot ziņas par nodokļu maksātājiem, kas kavē deklarāciju iesniegšanas termiņu.