Mikrouzņēmumu nodokļa likmes

 Publicēts: 19.04.2018. 11.13


Apakšsadaļu izvēlne

Mikrouzņēmumu nodokļa objekts ir mikrouzņēmuma apgrozījums. Mikrouzņēmumu nodokļa likme mikrouzņēmuma apgrozījumam ir 15 %

(!) Ja mikrouzņēmumam taksācijas periodā (kalendāra gadā) nav bijis apgrozījuma vai aprēķinātā mikrouzņēmumu nodokļa summa nepārsniedz 50 euro, mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs iemaksā budžetā mikrouzņēmumu nodokli 50 euro apmērā.


(!) Svarīgi


Ja tiek pārsniegti mikrouzņēmuma nodokļa maksātājam noteiktie kritēriji?

  1. Ja mikrouzņēmuma apgrozījums gadā pārsniedz 40 000 EUR, apgrozījuma pārsnieguma daļai piemēro 20 % likmi.
  2. Ja mikrouzņēmuma darbinieka ienākums nepamatoti pārsniedz 720 EUR mēnesī, ienākuma pārsnieguma daļai papildus piemēro 20 % likmi.
  3. Ja mikrouzņēmumu nodokli maksājošā mikrouzņēmuma darbinieku skaits ceturksnī nepamatoti pārsniedz piecus darbiniekus mikrouzņēmumu nodokļa likmei pieskaita divus procenta punktus par katru papildus nodarbināto darbinieku.

(!) Ievērībai


2018. un 2019.taksācijas gadā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs var nepiemērot 20% likmi apgrozījuma pārsniegumam līdz 52 000 EUR, ja pirmstaksācijas gada apgrozījums vai tā gada apgrozījums, kas ir pirms pirmstaksācijas gada, pārsniedza 40 000 EUR.

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs ir tiesīgs nepiemērot paaugstināto mikrouzņēmumu nodokļa likmi šādos gadījumos:

  • ja tā taksācijas gada apgrozījums ir pieaudzis salīdzinājumā ar pirmstaksācijas gada apgrozījumu vai tā gada apgrozījumu, kas ir pirms pirmstaksācijas gada, taču taksācijas gada apgrozījuma pieaugums salīdzinājumā ar pirmstaksācijas gada apgrozījumu vai tā gada apgrozījumu, kas ir pirms pirmstaksācijas gada, nepārsniedz 30 %.

  • ja mikrouzņēmuma darbinieku skaits taksācijas gadā ir lielāks par pieciem un mikrouzņēmuma darbinieku skaits taksācijas gadā salīdzinājumā ar pirmstaksācijas gadu un pirmstaksācijas gadā salīdzinājumā ar gadu, kas ir pirms pirmstaksācijas gada, pieaudzis par vienu vai diviem darbiniekiem.


(!) Svarīgi


Fiziskā persona vienlaicīgi var tikt nodarbināta kā mikrouzņēmuma darbinieks tikai vienā mikrouzņēmumā.


(!) Ievērībai


Ja darbinieki, kuri 2017.gada 31.decembrī ir nodarbināti vairākos mikrouzņēmumos vienlaikus, šādā veidā tiks nodarbināti 2019.gadā, tad, aprēķinot mikrouzņēmumu nodokli, mikrouznēmums papildus aprēķinātajai likmei pieskaitīs divus procentpunktus par katru šādu darbinieku un ar 2020.gadu zaudēs mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu.