Muita

Jaunumi

30
Jūn
16.33
16.33

Sūtījumu piegādes pakalpojumu sniedzējiem jāuzsāk savu informācijas sistēmu pielāgošana gaidāmajām izmaiņām e-komercijas jomā

Nākamajā gadā Latvijā, tāpat kā pārējās Eiropas Savienības (turpmāk – ES) dalībvalstīs, būs jāsāk piemērot Pievienotās vērtības nodokļa e-komercijas direktīvu [1], kas atceļ pašlaik noteikto atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) nelielas vērtības sūtījumu importam, ja preču vērtība sūtījumā nepārsniedz 22 eiro.

18
Jūn
16.42
16.42

Par SMK Muitas lēmumu sistēmas (Customs Decision System) jaunu versiju

Ar 2020.gada 29.jūniju ES Muitas lēmumu sistēmas (Customs Decision System - CDS) sākotnējā versija (CDS 1.versija), kuru dalībvalstīs muitas atļauju (22 veidu) pieteikšanai un izsniegšanai izmanto kopš 2017.gada 2.oktobra, tiks aizstāta ar jaunu versiju (CDS 2.versiju), lai tās funkcionalitāte atbilstu spēkā esošajam ES regulējumam muitas jomā. ES Muitas lēmumu sistēma ir izveidota saskaņā ar Savienības Muitas kodeksa prasībām. Izmaiņas bija nepieciešamās, jo CDS 1.versija tika izstrādāta atbilstoši nosacījumiem, kuri Savienības Muitas kodeksa piemērošanai bija paredzēti īstenošanas ES regulējuma (t.i., SMK Deleģētās un Īstenošanas regulas) projektu posmā.

10
Jūn
15.12
15.12

No 15.jūlija aviokravu Elektroniskos transporta dokumentus un manifestus varēs iesniegt tikai elektroniski

VID Muitas pārvalde informē, ka 2020.gada 15.jūlijā beigsies pārejas periods un visi Elektroniskie transporta dokumenti (ETD) un Manifesti saistībā ar izejošo kravu plūsmu būs jāiesniedz elektroniskā formātā Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS), “ETD/Manifesti (izejošie)” modulī.

8
Jūn
14.16
14.16

VID muitas kontroles punktu darba laiki Jāņos un pārceltajā darba dienā

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldes muitas kontroles punkti (MKP), kas darbojas nepārtrauktā diennakts režīmā, strādās bez darba laika izmaiņām arī svētku dienās, šī gada 23. un 24.jūnijā, un brīvdienās.

4
Jūn
10.51
10.51

Ar 1.jūniju tiek digitalizēti informācijas lapu (INF) pieteikumi

Turpinot Savienības Muitas kodeksa¹ prasību piemērošanai nepieciešamo elektronisko sistēmu ieviešanu, muitas klientiem ir pieejama jaunā Eiropas Komisijas centrāli izstrādātā muitas informācijas sistēma, kas paredzēta uzņēmēju un kompetento muitas iestāžu savstarpējai komunikācijai elektroniskā veidā saistībā ar informācijas lapām (INF).

Noteikumi

Reeksports

Updated at: 19.05.2020.

Preču iznīcināšana

Updated at: 14.05.2020.

Muitas teritorijas

Updated at: 22.05.2020.

COVID-19

Updated at: 28.07.2020.

Noderīgi

Muitas deklarāciju statusa pārbaude