Datums 4. aprīlis, 2023
Laiks10.00–11.30
Vieta Tiešsaiste
Informatīvs attēls

Ja esi saimnieciskās darbības veicējs un kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, piedalies seminārā un uzzini:

  • Kāds ir normatīvo aktu regulējums
  • Kā jāaizpilda saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls
  • Kā tiek veikta pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu uzskaite un nolietojuma aprēķināšana, krājumu uzskaite un izdevumu precizēšanas reģistra aizpildīšana
  •  Atbildes uz semināra laikā uzdotajiem jautājumiem

Lektors: Andžela Zeltiņa, VID Nodokļu pārvaldes Nodokļu un nodevu grāmatvedības metodikas daļas galvenā nodokļu inspektore.