Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Iesniegums, lai saņemtu atļauju iegādāties denaturēto spirtu, piemērojot akcīzes nodokļa atbrīvojumu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu lietotāja atļauju denaturētā spirta iegādei, komersants Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk - VID) iesniedz iesniegumu. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
  1) denaturētā spirta izmantošanas aprakstu, kurā ietverta informācija par konkrētajā pieprasītajā laikposmā izmantojamā denaturētā spirta daudzumu (litros un absolūtā spirta litros), ziņas par tās produkcijas veidu un kopējo daudzumu, kuras ražošanai tiks izmantots denaturētais spirts;
  2) tehnisko dokumentāciju (vai kopijas), kas reglamentē tehnoloģiskā procesa norisi, norādot denaturētā spirta daudzumu, kāds atbilstoši tehniskai dokumentācijai ir nepieciešams, lai saražotu vienu gatavās produkcijas vienību vai veiktu citas iesniegumā minētās darbības;
  3) ar atbildīgās amatpersonas pārskatu apstiprinātu teritorijas plānu (vai tā kopiju), kurā norādītas stacionārās tvertnes denaturētā spirta uzglabāšanai, to tilpums (m3) un numurs plānā, ja plānots uzglabāt vienlaikus vairāk nekā 1000 litrus denaturētā spirta.
  Lai atkārtoti saņemtu lietotāja atļauju, lietotājs saskaņā ar Ministru kabineta 03.03.2009. noteikumu Nr.211 2.pielikumu iesniedz lietotāja iesniegumu un pievieno iepriekš izsniegto lietotāja atļauju. Ja mainījušies nosacījumi, kas minēti iepriekš izsniegtās lietotāja atļaujas saņemšanai iesniegtajā lietotāja iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos, pievieno dokumentus, kas apstiprina jaunos nosacījumus.

  Iesniegumu un dokumentus atļaujas saņemšanai iesniedz elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (https://eds.vid.gov.lv/login/ – Dokumenti – No veidlapas - Akcīzes preču atļauju un izziņu iesniegumi - Iesniegums atļaujas denaturētā spirta iegādei saņemšanai, pārreģistrācijai vai anulēšanai);

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Par atļaujas izsniegšanu valsts nodeva netiek iekasēta.

  Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasījumam.

Saņemt pakalpojumu