Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Iesniegums, lai saņemtu izziņu naftas produktu izmantošanai citiem mērķiem (nevis kā degvielu vai kurināmo), lai nodrošinātu nodokļu maksātājam iespēju izmantot paredzēto atbrīvojumu no akcīzes nodokļa naftas produktiem.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Iesniegumu un dokumentus var iesniegt:
  Elektroniski:
  - ​​izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk-VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (https://eds.vid.gov.lv/login/ – Dokumenti – No veidlapas – Akcīzes preču atļauju un izziņu iesniegumi – Iesniegums izziņas naftas produktu izmantošanai divējādi vai citiem mērķiem (nevis par degvielu vai kurināmo) saņemšanai, pārreģistrācijai vai anulēšanai);
  - parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi APAD.lietvediba@vid.gov.lv.

  Iesniegumu iesniedz saskaņā ar Ministru kabineta 31.07.2007. noteikumu Nr.525 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa" 11.pielikumu.
  Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
  - naftas produkta izmantošanas tehnoloģiskā procesa aprakstu, kas pamatots ar tehnisko dokumentāciju, norādot izejvielu nosaukumu un Kombinētās nomenklatūras kodu, izejvielu patēriņa normas (tilpuma vai svara mērvienībās), iegūstamā gala produkta nosaukumu un Kombinētās nomenklatūras kodu, kopējo nepieciešamo naftas produkta daudzumu gadā (litros vai kilogramos atbilstoši mērvienībai, par kādu tiek aprēķināts nodoklis), izņemot gadījumu, ja lietotājs savu saimniecisko darbību veic tikai atbilstoši Ministru kabineta 31.07.2007. noteikumu Nr.525 76. punkta nosacījumiem;
  - ziņas par produkcijas veidu un daudzumu, kura ražošanai tiek izmantoti naftas produkti;
  - produkcijas ražošanas un naftas produktu uzglabāšanas vietas lietošanas tiesības apliecinošos dokumentus;
  - teritorijas un telpu plānu;
  - iepriekš izsniegto izziņu naftas produktu izmantošanai divējādi vai citiem mērķiem, ja iesniegumu iesniedz atkārtoti;
  - skaidrojumu par saimniecisko darījumu norisi, ja naftas produktus izmanto tikai atbilstoši Ministru kabineta 31.07.2007. noteikumu Nr.525 76. punkta nosacījumiem.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  VID izziņu izsniedz elektroniski, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Ja lietotājs nav VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas klients, izziņu izsniedz papīra formā, nosūtot uz lietotāja juridisko vai deklarētās dzīvesvietas adresi.

Saņemt pakalpojumu