Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Licence ārpakalpojuma grāmatvedības pakalpojuma sniedzējiem, kas apliecina tā profesionālo kvalifikāciju un pieredzi, un atbilstību licencēšanas prasībām un dod tiesības sniegt ārpakalpojuma grāmatvedības pakalpojumus.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Iesniegumu un dokumentus ārpakalpojuma grāmatveža licences saņemšanai vai pārreģistrācijai iesniedz elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (https://eds.vid.gov.lv/login/– Dokumenti – No veidlapas – Citi – Ārpakalpojuma grāmatveža licence (Iesniegums ārpakalpojuma grāmatveža licences saņemšanai).

  Iesniegumā norāda šādu informāciju:
  1) komersants — atbildīgā ārpakalpojuma grāmatveža vārdu, uzvārdu, personas kodu, komersanta nosaukumu (firmu) un reģistrācijas numuru;
  2) pašnodarbinātā persona — vārdu, uzvārdu, personas kodu un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu.

  Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
  1) civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju;
  2) atbilstoši normatīvajiem aktiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā izveidoto iekšējās kontroles sistēmu;
  3) profesionālo kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas;
  4) apliecinājumu par profesionālo pieredzi.

 2. Valsts nodevas samaksa
  Par ārpakalpojuma grāmatveža licences izsniegšanu vai pārreģistrāciju maksājama valsts nodeva 100 euro apmērā.
  Valsts nodevu samaksā pirms speciālās atļaujas (licences) saņemšanas vai pārreģistrācijas.

  Valsts nodeva par licences izsniegšanu vai pārreģistrāciju jāmaksā Valsts kases (budžeta maksājumi), reģ.Nr.90000050138,
  norēķinu kontā Nr. LV33TREL1060130929900
  (Valsts kase, BIC kods TRELLV22).
  Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda nodokļu maksātāja reģistrācijas kods.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Licence ārpakalpojuma grāmatvedības sniedzējam vai lēmums par atteikumu izsniegt licenci tiek nosūtīts elektroniski – VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

  VID tīmekļvietnes www.vid.gov.lv sadaļā “Publiskojamo datu bāze” ir pieejama informācija par izsniegtajām licencēm.