Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Paziņojumu par fiziskajām personām izmaksātajām summām, Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk-VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (turpmāk – EDS) iesniedz ienākuma izmaksātājs par:
- izmaksātajiem ienākumiem, kas nav saistīti ar algotu darbu, bet no kuriem iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir ieturams izmaksas brīdī;
- ienākumiem, no kuriem nodoklis izmaksas brīdī nav jāietur;
- neapliekamiem ienākumiem;
- algota darba ienākumiem.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Paziņojums jāiesniedz, izmantojot VID EDS (https://eds.vid.gov.lv/login/ – Dokumenti – No veidlapas – Iedzīvotāju ienākuma nodokļa dokumenti – Paziņojums par fiziskajām personām izmaksātajām summām (kopsavilkums)).
    Paziņojumā iekļaujamā informācija noteikta Ministru kabineta 2021.gada 7.septembra noteikumos Nr.610” Noteikumi par paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām iekļaujamo informāciju”.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojums tiek saņemts VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

Saņemt pakalpojumu