Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Lai noteiktu Eiropas savienības (ES) Kombinētās nomenklatūras (KN) kodu precei, var saņemt Saistošo izziņu par tarifu (SIT), kas ir juridiski saistoša visām muitas administrācijām ES teritorijā 3 gadu ilgā laika periodā no dienas, kad tā stājas spēkā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu SIT, Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk- VID) iesniedz pieteikumu Eiropas saistošās izziņas par tarifu sistēmā (eBTI - EU Trader Portal), piekļuvei izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS) (https://eds.vid.gov.lv/login/ - Pieslēgties Eiropas informācijas sistēmām - Eiropas saistošās izziņas par tarifu (eBTI - EU Trader Portal) – Pieteikumi – Jauns pieteikums).

  Muitas iestāde 30 dienu laikā pārbauda, vai ir izpildīti visi nosacījumi pieteikuma pieņemšanai. Par pieteikuma pieņemšanu muitas iestāde paziņo pieteikuma iesniedzējam. Ja nosacījumi pieteikuma pieņemšanai nav izpildīti, pieteikuma iesniedzējam vēlākais 30 dienu laikā jānovērš nepilnības vai muitas iestāde pieteikumu nepieņem un par to paziņo tā iesniedzējam.

  Pieteikuma pieņemšanas datums ir datums, kad muitas iestāde ir saņēmusi visu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju.

  Lai uzzinātu, kā kļūt par EDS lietotāju, skatīt VID tīmekļvietnes sadaļā “Elektroniskās deklarēšanas sistēma” publicēto informāciju “Kā kļūt par EDS lietotāju?”.
  Eiropas saistošo izziņu par tarifu sistēmas izmantošanai EDS lietotājam papildus ir jāiesniedz “Iesniegums par Eiropas saistošo izziņu par tarifu sistēmas (eBTI – EU Trader Portal) lietotāju (-iem)”.

  Lai noteiktu precīzu ES KN kodu, ir nepieciešams SIT pieteikumam pievienot šādu informāciju:
  1) ražotāja informācija par produkta ražošanas procesā izmantoto izejvielu daudzumiem;
  2) ražotāja informācija par produkta un tā ražošanā izmantoto izejvielu fizikāli-ķīmiskajām īpašībām (kvalitātes pases vai kvalitātes sertifikāti);
  3) ražotāja informācija par gatava produkta ķīmisko sastāvu;
  4) ražošanas tehnoloģiskā procesa apraksts;
  5) informācija par preces funkcijām un darbības principu;
  6) informācija par paredzamo preču pielietojumu;
  7) tirdzniecības darījuma (imports/eksports) vai tā plānošanu apliecinoši dokumenti (piemēram, piegādes līgums, uzņēmumu sarakste u.c.);
  8) nepieciešamības gadījumā – kompetentas laboratorijas izsniegts preces parauga testēšanas pārskats.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmumu adresātam paziņo, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (turpmāk EDS).
  Lēmumu reģistrē Eiropas saistošās izziņas par tarifu sistēmā un informācija adresātam ir pieejama, izmantojot VID EDS.

Saņemt pakalpojumu