Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz tīmekļvietni www.vid.gov.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

VID tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • atsevišķās tīmekļvietnes sadaļās nav korekta virsrakstu hierarhija;

  • ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta grafisko identitāti, dažiem tekstiem nav pietiekams krāsu kontrasts;

  • atsevišķās tīmekļvietnes sadaļās ievietotajiem video materiāliem nav pieejami titri.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 27.12.2022. Izvērtēšanu veica Stratēģiskās vadības lietu un sabiedrisko attiecību pārvaldes sabiedrisko attiecību daļas sabiedrisko attiecību speciālisti.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: 

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazinieties ar mums, rakstot e-pasta vēstuli uz adresi komunikacija@vid.gov.lv

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: komunikacija@vid.gov.lv

Tālrunis: +37167122668; +37167122670

Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs ir “Sabiedrisko attiecību nodaļa”.

E-pasts: komunikacija@vid.gov.lv

Tālrunis: +37167122668; +37167122670

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 23.12.2020. 

Atkārtoti tas pārskatīts 27.12.2022.