Programma

 Publicēts: 04.10.2018. 13.27


Apakšsadaļu izvēlne

Konference veltīta Valsts ieņēmumu dienesta 25. pastāvēšanas gadskārtai un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai

Organizatori: Valsts ieņēmumu dienests sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu

Norises laiks: 2018.gada 12.septembris

Norises vieta: Konferenču centrs “Citadele”, Rīga, Republikas laukums 2A, 3.stāvs

Semināra valodas: latviešu un angļu (tiks nodrošināts sinhrons tulkojums)

08:30-09:30 Reģistrācija / rīta kafija (nodrošina organizatori, konferences norises vietā)

09:30-10:30

 

Konferences atklāšana

D.Pelēkā, VID ģenerāldirektora p.i.

M.Kučinskis, Ministru prezidents

D.Reizniece-Ozola, Finanšu ministre

A.Kalviņa, Valsts administrācijas skolas direktore

V.Gavrilovs, Latvijas Darba devēju konfederācijas prezidents

Aigars Rostovskis, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras priekšsēdētājs

10:30-11:40

 

 

Paneļdiskusija "Sociālā atbildība"

Moderators: Klāvs Sedlenieks, sociālatropologs 

Ivars Neiders, filozofs
Agnese Cimdiņa, sociālantropoloģe
Dana Reizniece-Ozola, finanšu ministre
Petra Jakobsena (Petra Jacobsen), Zviedrijas nodokļu administrācijas Nodokļu direktore un nodaļas vadītāja Starptautisko un lielo nodokļu maksātāju pārvaldē


Kāpēc un pie kādiem nosacījumiem būtu jāmaksā nodokļi?
Kā atbildība ir nodokļu iekasēšana un nodokļu nemaksāšanas novēršana?
Vai pilsoņiem ir vērts maksāt arī par to?
Vai ir godīgi valsts pakalpojumu grozu ierobežot atkarībā no tā, cik daudz konkrētais pilsonis ir iesaistījies šī groza piepildīšanā?

11:40-12:40 Pusdienu pauze (nodrošina organizatori, konferences norises vietā)

12:40-13:50

 

 

Paneļdiskusija "Drošība"

Moderators: Edmunds Beļskis, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos  (PREZENTĀCIJA)

Jānis Sārts, NATO stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors
Ieva Tetere, SEB Valdes priekšsēdētāja
Māris Krastiņš, Ministru prezidenta biroja vadītājs
Kaspars Podiņš, VID Finanšu un muitas policijas pārvaldes direktors (PREZENTĀCIJA)
Ingrīda Gulbe-Otaņķe, VID ģenerāldirektora vietnieka muitas jomā, Muitas pārvaldes direktora p.i. (PREZENTĀCIJA)


Kā kļūt atvērtākiem, drošāk izmantot jauno tehnoloģiju iespējas un jaunus ekonomikas modeļus, t. sk. dalīšanās ekonomiku (sharing economy) un gabaldarbu ekonomiku (gig economy)?
Kā nodrošināt balansu starp valsts uzraudzību un ērtu uzņēmējdarbību?
Vienotais ES tirgus, brīva preču un pakalpojumu kustība un atvērtas robežas - priekšrocības un riski?

13:50-15:00

 

 

Paneļdiskusija "Datu un analītikas vērtība"

Moderators: Arnis Sauka, Rīgas Ekonomikas augstskolas asociētais profesors

Somijas ievadvārdi par ēnu ekonomikas apkarošanas rīkiem

Aigars Rostovskis, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras priekšsēdētājs
Ilze Znotiņa, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta vadītāja
Zlata Elksniņa-Zaščirinska, PricewaterhouseCoopers (PwC) vadošā partnere Latvijā
Dace Pelēkā, VID ģenerāldirektora p.i.


Kas ir izdarīts, un kas vēl darāms analītikas stiprināšanas jomā lai mazinātu ēnu ekonomiku Latvijā?
Kādi ir galvenie ēnu ekonomikas “barokļi” un kā tiek pielietota valsts analītiskā kapacitāte to apkarošanā, t.sk. ar starptautiskās sadarbības palīdzību?
Vai mazinot ēnu ekonomiku koncentrējamies uz tās cēloņiem?
Vai esam definējuši kopējus mērķus ēnu ekonomikas mazināšanai un cik efektīvs ir institucionālais mehānisms aktivitāšu ēnu ekonomikas ieviešanai?
Kā šo procesu uzlabot ar datu un analītikas pielietošanu?
Cik veiksmīgi norit uzņēmēju, valsts pārvaldes sadarbība kā arī sadarbība valsts pārvades institūciju starpā, un kā uz veiksmīgas sadarbības bāzes efektīvāk mazinātu ēnu ekonomiku valstī?

15:00-15:30 kafijas pauze (nodrošina organizatori, konferences norises vietā)

15:30-16:40

 

 

Paneļdiskusija "X, Y, Z paaudzes"

Moderators: Kristaps Klauss, Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors (PREZENTĀCIJA)

Gundars Bērziņš,  Latvijas Universitātes Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes dekāns un asociētais profesors
Renārs Ābols, uzņēmējs
Lauma Tumašova, topošā medicīnas studente, tikko beigusi vidusskolu Preiļos
Vita Narnicka, VID ģenerāldirektora vietniece, Informātikas pārvaldes direktore


Vai teorijā aprakstītās tik krasās paaudžu atšķirības ir realitāte Latvijā?
Kāda būs Z paaudzes ietekme uz nodokļu politiku?
“Robotizācija” ir neizbēgams process. Vai un kad Latvijai būs jāsāk aplikt ar nodokļiem “roboti”?

16:40-16:55

Konferences noslēgums
D.Pelēkā, VID ģenerāldirektora p.i.

Saistītās datnes: