Darbinieki

Līga Zemīte

Muitas atļauju kontroles daļas Vispārējo galvojumu un atzīto uzņēmēju atļauju izsniegšanas nodaļas vadītājs
Liga.Zemite [at] vid.gov.lv

Dainis Pakalns

Rīgas muitas kontroles punktu daļas vadītājs
Dainis.Pakalns [at] vid.gov.lv

Olga Vikaine

E-muitas daļas vadītājs
Olga.Vikaine [at] vid.gov.lv

Daina Vilciņa

E-muitas daļas E-muitas attīstības nodaļas vadītājs
Daina.Vilcina [at] vid.gov.lv

Māra Mizga

E-muitas daļas E-muitas sistēmu uzturēšanas un pilnveidošanas nodaļas vadītājs
Mara.Mizga [at] vid.gov.lv

Gita Vīksne

E-muitas daļas Tranzīta kontroles sistēmas uzturēšanas un pilnveidošanas nodaļas vadītājs
Gita.Viksne [at] vid.gov.lv

Marika Rubene

Juridiskās daļas vadītājs
Marika.Rubene [at] vid.gov.lv

Inta Kovaļevska

Procesu un uzraudzības daļas vadītājs
Inta.Kovalevska [at] vid.gov.lv

Elina Cīrule

Procesu un uzraudzības daļas Procesu nodaļas vadītājs
Elina.Cirule [at] vid.gov.lv

Iveta Krīviņa

Procesu un uzraudzības daļas Uzraudzības nodaļas vadītājs
Iveta.Krivina [at] vid.gov.lv

Anita Ezis

Kinoloģijas daļas vadītājs
Anita.Ezis [at] vid.gov.lv

Jeļena Daļecka

Kinoloģijas daļas Latgales nodaļas vadītājs
Jelena.Dalecka [at] vid.gov.lv

Aivis Gusts

Kinoloģijas daļas Rīgas un Kurzemes nodaļas vadītājs
Aivis.Gusts [at] vid.gov.lv

Gundars Loits

Latgales MKP daļas vadītājs
Guntars.Loits [at] vid.gov.lv

Jānis Statkus

Kurzemes MKP daļas vadītājs
Janis.Statkus [at] vid.gov.lv

Sandra Zvirbule

Latgales MKP daļas Muitas kontroles organizēšanas nodaļas vadītājs
Sandra.Zvirbule [at] vid.gov.lv

Ginta Kaļķe

Maksājumu daļas vadītājs
Ginta.Kalke [at] vid.gov.lv

Dace Kokaine

Maksājumu daļas Maksājumu kontroles nodaļas vadītājs
Dace.Kokaine [at] vid.gov.lv

Jūlija Dubrova

Maksājumu daļas Uzskaites nodaļas vadītājs
Julija.Dubrova [at] vid.gov.lv

Ilona Stipina

Muitas atļauju kontroles daļas vadītājs
Ilona.Stipina [at] vid.gov.lv

Diāna Cveigele

Muitas atļauju kontroles daļas Atļauju izsniegšanas nodaļas vadītājs
Diana.Cveigele [at] vid.gov.lv

Gunita Posnija

Muitas atļauju kontroles daļas Otrās atļauju uzraudzības nodaļas vadītājs
Gunita.Posnija [at] vid.gov.lv

Eridana Metene

Muitas atļauju kontroles daļas Pirmās atļauju uzraudzības nodaļas vadītājs
Eridana.Metene [at] vid.gov.lv

Violetta Kučeruka

Muitas datu uzskaites un analīzes daļas vadītājs
Violetta.Kuceruka [at] vid.gov.lv

Elga Berņa

Muitas laboratorijas vadītājs
Elga.Berna [at] vid.gov.lv

Lāsma Bogdane

Muitas sadarbības un attīstības daļas vadītājs
Lasma.Bogdane [at] vid.gov.lv

Ilze Kurtiņa

Muitas sadarbības un attīstības daļas Plānošanas un koordinācijas nodaļas vadītājs
Ilze.Kurtina [at] vid.gov.lv

Jeļena Lepina-Žagare

Muitas sadarbības un attīstības daļas Starptautiskās sadarbības un Eiropas lietu nodaļas vadītājs
Jelena.Lepina-Zagare [at] vid.gov.lv

Inga Siliņa

Muitas tarifu un maksājumu piemērošanas daļas vadītājs
Inga.Silina [at] vid.gov.lv

Lita Elferte

Muitas tarifu un maksājumu piemērošanas daļas Datu korekciju nodaļas vadītājs
Lita.Elferte [at] vid.gov.lv

Tamāra Kantāne

Muitas tarifu un maksājumu piemērošanas daļas Izcelsmes noteikumu piemērošanas nodaļas vadītājs
Tamara.Kantane [at] vid.gov.lv

Inga Jaunmuktāne

Muitas tarifu un maksājumu piemērošanas daļas Maksājumu piemērošanas nodaļas vadītājs
Inga.Jaunmuktane [at] vid.gov.lv

Marta Kannele

Muitas tarifu un maksājumu piemērošanas daļas Muitas vērtības nodaļas vadītājs
Marta.Kannele [at] vid.gov.lv

Dzintra Ambulte

Muitas tarifu un maksājumu piemērošanas daļas Preču klasifikācijas nodaļas vadītājs
Dzintra.Ambulte [at] vid.gov.lv

Irēna Knoka

Muitošanas metodikas daļas vadītājs
Irena.Knoka [at] vid.gov.lv

Ivars Vucens

Muitošanas metodikas daļas Muitas konsultāciju nodaļas vadītājs
Ivars.Vucens [at] vid.gov.lv

Andrejs Hudobčenoks

Muitošanas metodikas daļas Muitas procedūru nodaļas vadītājs
Andrejs.Hudobcenoks [at] vid.gov.lv

Jānis Ziediņš

Muitošanas procesu vadības daļas vadītājs
Aanis.Ziedins [at] vid.gov.lv

Lauris Krivāns

Muitošanas procesu vadības daļas Muitošanas procesu nodaļas vadītājs
Lauris.Krivans [at] vid.gov.lv

Laura Muižniece

Muitošanas procesu vadības daļas Muitošanas kontroles organizācijas nodaļas vadītājs
Laura.Muizniece [at] vid.gov.lv

Arturs Kovaļenko

Riska vadības daļas vadītājs
Arturs.Kovalenko [at] vid.gov.lv

Dace Brimerberga

Riska vadības daļas Ierobežojumu un aizliegumu uzraudzības nodaļas vadītājs
Dace.Brimerberga [at] vid.gov.lv

Aleksandrs Ņečiporuks

Riska vadības daļas Riska informācijas apstrādes nodaļas vadītājs
Aleksandrs.Neciporuks [at] vid.gov.lv

Juris Āzers

Tranzīta un eksporta kontroles daļas vadītājs
Juris.Azers [at] vid.gov.lv

Dainis Liepa

Tranzīta un eksporta kontroles daļas Eksporta kontroles nodaļas vadītājs
Dainis.Liepa [at] vid.gov.lv

Valentīna Grintāle

Tranzīta un eksporta kontroles daļas Pretenziju nodaļas vadītājs
Valentina.Grintale [at] vid.gov.lv

Iluta Milliņa

Tranzīta un eksporta kontroles daļas Tranzīta kontroles nodaļas vadītājs
Iluta.Millina [at] vid.gov.lv

Ilona Baumane

Lietvedība
MP.lietvediba [at] vid.gov