Darbinieki

Sandra Levita

Valsts amatpersonu datu administrēšanas daļas vadītājs
Sandra.Levita [at] vid.gov.lv

Daiga Bereza

Pievienotās vērtības nodokļa daļas vadītājs
Daiga.Bereza [at] vid.gov.lv

Zita Budze

Reģistrācijas daļas vadītājs
Zita.Budze [at] vid.gov.lv

Ginta Saulīte

Klientu apkalpošanas daļas vadītājs
Ginta.Saulite [at] vid.gov.lv

Baiba Linde

Fizisko personu nodokļu daļas vadītājs
Baiba.Linde [at] vid.gov.lv

Kristīne Ābola

Nodokļu un nodevu grāmatvedības metodikas daļas vadītājs
Kristine.Abola [at] vid.gov.lv

Jānis Lagzdiņš

Starptautiskās informācijas apmaiņas daļas vadītājs
Janis.Lagzdins [at] vid.gov.lv

Inese Stalīdzāne

Starptautiskās informācijas apmaiņas daļas Tiešo nodokļu nodaļas vadītājs
Inese.Stalidzane [at] vid.gov.lv

Ieva Fogele

Starptautiskās informācijas apmaiņas daļas Netiešo nodokļu nodaļas vadītājs
Ieva.Fogele [at] vid.gov.lv

Ligita Širina

Informācijas sagatavošanas daļas Pirmās nodaļas galvenais nodokļu inspektors
ligita.sirina [at] vid.gov.lv