Tehnisko specifikāciju projekti publiskai izskatīšanai un ierosinājumu sniegšanai

 Publicēts: 16.01.2019. 10.26


Apakšsadaļu izvēlne

Pasūtītājs publicē tehniskās specifikācijas projektus publiskai izskatīšanai un ierosinājumu, papildinājumu un precizējumu sniegšanai.