Tehnisko specifikāciju projekti publiskai izskatīšanai un ierosinājumu sniegšanai

 Publicēts: 20.07.2018. 15.43


Apakšsadaļu izvēlne

Pasūtītājs publicē tehniskās specifikācijas projektus publiskai izskatīšanai un ierosinājumu, papildinājumu un precizējumu sniegšanai.

 • Informatīvs paziņojums par "Čeku spēles" nolikuma un tehniskās specifikācijas projekta publisku apspriešanu
  • Pasūtītāja nosaukums:

    Valsts ieņēmumu dienests

   Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:

   90000069281

   Adrese:

   Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

   Tālrunis:

   67122689

   Kontaktpersona, kurai iesniedzami jautājumi par iepirkuma priekšmetu:

   Liena Jakuška (tālr.67120211); e-pasts: Liena.Jakuska [at] vid.gov.lv

   Paredzamā iepirkuma priekšmets:

   Kvīšu, biļešu un kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas čeku spēles organizēšana un īstenošana, nodrošinot programmatūru un aparatūru datu apmaiņai, apstrādei un uzglabāšanai, un programmatūras pilnveidošana, saskaņā ar Konkursa nolikuma prasībām

   Dokumentācija:

   Iepirkuma nolikuma projekts

   Līguma projekts

   Tehniskās specifikācijas projekts

   Jautājumi un atbildes:

   12.06.2018. Apspriedes protokols Nr.10

   20.07.2018.

   Apspriede ar piegādātājiem:

   2018.gada 12.jūnijā plkst.10.00 VID konferenču zālē (1.stāvā), Talejas ielā 1

   Komentāru iesniegšanas termiņš:

   Līdz apspriedei ar piegādātājiem - 2018.gada 11.jūnijs;

   Pēc apspriedes ar piegādātājiem - 2018.gada 20.jūnijs

    

 • Transporta līdzekļu un konteineru automātiskās identificēšanas sistēmas piegāde, modernizācija un uzturēšana