Tehnisko specifikāciju projekti publiskai izskatīšanai un ierosinājumu sniegšanai

 Publicēts: 03.08.2021. 16.20


Apakšsadaļu izvēlne

Pasūtītājs publicē tehniskās specifikācijas projektus publiskai izskatīšanai un ierosinājumu, papildinājumu un precizējumu sniegšanai.