Tiesību akti

 Publicēts: 13.10.2016. 14.54


Apakšsadaļu izvēlne
Likums Pieņemts Stājas spēkā
Grāmatvedības likums 14.10.1992. 01.01.1993.
Likums Pieņemts Stājas spēkā
Gada pārskatu likums 14.10.1992. 01.01.1993.
zaudē spēku no
01.01.2016.
Likums Pieņemts Stājas spēkā
Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums 22.10.2015. 01.01.2016.