Tiesību akti

 Publicēts: 22.07.2021. 08.45


Apakšsadaļu izvēlne
Likums "Par akcīzes nodokli" 30.10.2003. 01.05.2004.
Likums Pieņemts Stājas spēkā
Alkoholisko dzērienu aprites likums 22.04.2004. 01.05.2004.
Likums Pieņemts Stājas spēkā
Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums 21.04.2016. 20.05.2016.