Tiesību akti

 Publicēts: 22.01.2021. 09.02


Apakšsadaļu izvēlne
Likums Pieņemts Stājas spēkā
Likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.05.1993. 01.01.1994.