Tiesību akti

 Publicēts: 16.12.2020. 10.23


Apakšsadaļu izvēlne
! Šeit aprakstītie nosacījumi 2021. gadā var mainīties
saskaņā ar Saeimā pieņemtajiem grozījumiem nodokļu tiesību aktos.
Ar 2021. gadā paredzētajām izmaiņām aicinām iepazīties lapas sadaļā Nodokļu izmaiņas 2021
Likums Pieņemts Stājas spēkā
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums 20.12.2010. 01.01.2011.