Veidlapas un iesniegumiApakšsadaļu izvēlne
Veidlapas nosaukums Izmērs Paplašinājums
Apliecinājums/Certificate par nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli Latvijas Republikā 53 KB  
Gada ienākumu deklarācija 2018.gada ienākumiem (Pielikums D) 23.81 KB gada ienākumiem (Pielikums D) 
Gada ienākumu deklarācija 2018.gada ienākumiem (Pielikums D1 (iesniedzams kopā ar pielikumu D)) 23.11 KB gada ienākumiem (Pielikums D1 (iesniedzams kopā ar pielikumu D)) 
Gada ienākumu deklarācija 2018.gada ienākumiem (Pielikums D1 1 (iesniedzams kopā ar pielikumu D)) 19.8 KB gada ienākumiem (Pielikums D1 1 (iesniedzams kopā ar pielikumu D)) 
Gada ienākumu deklarācija 2018.gada ienākumiem (Pielikums D2 (iesniedzams kopā ar pielikumu)) 19.61 KB gada ienākumiem (Pielikums D2 (iesniedzams kopā ar pielikumu)) 
Gada ienākumu deklarācija 2018.gada ienākumiem (Pielikums D2 1 (iesniedzams kopā ar pielikumu D)) 20.72 KB gada ienākumiem (Pielikums D2 1 (iesniedzams kopā ar pielikumu D)) 
Gada ienākumu deklarācija 2018.gada ienākumiem (Pielikums D3 (iesniedzams kopā ar pielikumu D)) 20.69 KB gada ienākumiem (Pielikums D3 (iesniedzams kopā ar pielikumu D)) 
Gada ienākumu deklarācija 2018.gada ienākumiem (Pielikums D3 1(iesniedzams kopā ar pielikumu D)) 22.23 KB gada ienākumiem (Pielikums D3 1(iesniedzams kopā ar pielikumu D)) 
Gada ienākumu deklarācija 2018.gada ienākumiem (Pielikums D4 (iesniedzams kopā ar pielikumu D)) 21.86 KB gada ienākumiem (Pielikums D4 (iesniedzams kopā ar pielikumu D)) 
Gada ienākumu deklarācija 2020.gada ienākumiem (Pielikums D) 24.78 KB gada ienākumiem (Pielikums D)