Uzziņa ir veids, kā privātpersona var noskaidrot VID viedokli par nodokļu un muitas tiesību normu piemērošanu kādā konkrētā situācijā. Lai saņemtu VID uzziņu, Valsts ieņēmumu dienestā ir jāiesniedz atbilstoši noformēts iesniegums.

Šajā sadaļā informatīvā nolūkā ir apkopotas dažādas uzziņas, kuras VID sniedzis, atbildot uz jautājumiem, kas skar konkrētā nodokļa piemērošanas aspektus. Publicēšanai izvēlēti tādi situāciju skaidrojumi, kas nav iekļauti VID metodiskajos un informatīvajos materiālos, un nebija publicēti iepriekš

Aicinām izmantot arī VID sagatavotos informatīvos un metodiskos materiālus. Ja arī tajos nerodat atbildi uz savu jautājumu, aicinām sazināties ar VID Jums ērtākajā veidā.