Algas nodokļa grāmatiņa

 Publicēts: 30.10.2020. 15.04


Apakšsadaļu izvēlne

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) informē, ka saistībā ar sistēmā veicamajiem darbiem laikā no piektdienas, 30.oktobra, plkst.00:00 līdz svētdienas, 1.novembra, plkst.23:59 VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) nebūs pieejama algas nodokļa grāmatiņa.

Tas nozīmē, ka minētajā laikā elektroniski nevarēs veikt nekādas darbības algas nodokļa grāmatiņā - to nevarēs iesniegt darba devējam, izņemt vai atzīmēt tajā apgādājamās personas.

VID aicina veikt visas nepieciešamās izmaiņas līdz šī gada 29.oktobrim vai arī atlikt jebkādu izmaiņu veikšanu uz šī gada 2.novembri, jo izmaiņas algas grāmatiņas datos var veikt arī ar atpakaļejošo datumu.

Citu EDS dokumentu pieejamība minētajā laika posmā netiks traucēta.

Lai nodrošinātu pāreju uz VID administrēto nodokļu nomaksu Vienotajā nodokļu kontā un valsts budžeta uzskaitē ieviestu uzkrāšanas principu, patlaban notiek darbs pie pilnībā jaunas VID maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas, kas aizstās tās VID informāciju sistēmas, kas ir morāli un tehniski novecojušas.

Lai klienti saņemtu kvalitatīvus elektroniskos pakalpojumus, pāreja uz maksājumu uzskaites informācijas sistēmu notiek pakāpeniski, taču pārejas periodā visiem VID sistēmu lietotājiem ir jārēķinās ar nelielām neērtībām.

Pateicamies par izpratni un atvainojamies par sagādātajām neērtībām!Fiziskai personai


Informācija iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu piemērošanai algas nodokļa grāmatiņā jāsniedz fiziskajām personām pašām elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), vai personiski, ierodoties VID klientu apkalpošanas centrā. Informācijas sniegšana par galveno ienākuma gūšanas vietu, apgādājamiem un papildu atvieglojumiem un iekļaušana algas nodokļa grāmatiņā ir nodokļu maksātāja pienākums un vienlaikus arī izvēle. Tikai pati persona var veikt izvēli par darba devējam redzamo informāciju personas algas nodokļu grāmatiņā, tai skaitā personas invaliditāti vai apgādībā esošām personām. Ja persona izvēlas informāciju par atvieglojumiem nerādīt darba devējam un norāda to savā algas nodokļu grāmatiņā, nodokļu atvieglojumus, kas tai pienākas, persona var piemērot, iesniedzot attiecīgā taksācijas gada ienākumu deklarāciju, tādējādi nodrošinot sev tiesības saņemt visus atvieglojumus, tai skaitā atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli pilnā apmērā.


Darba devējiem


Izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), ir iespējams iegūt informāciju par saviem darbiniekiem (tiem, kuri ir izvēlējušies nodokļa atvieglojumus piemērot pie konkrētā darba devēja) un aktuālajiem piemērojamiem nodokļu atvieglojumiem, kurus darba ņēmējs ir apstiprinājis. VID elektroniski informē darba devēju par izmaiņām saistībā ar darbiniekiem piemērojamiem atvieglojumiem, nosūtot informāciju uz e-pasta adresi, kas norādīta sadaļā “Sarakste ar VID”.