Informācija vecākiem par apgādājamās personas statusa saglabāšanu par studējošiem un strādājošiem jauniešiem, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu:

  • atvieglojumu par studējošu jaunieti piemēro ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
  • ja VID rīcībā ir informācija, kas saņemta no Izglītības un zinātnes ministrijas, ka jaunietis uzņemts mācībām vispārējās izglītības iestādē vai studijām profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē;
  • ja studējošais jaunietis sāk strādāt, tad apgādājamās personas statusu zaudē, taču, ja studējošā jaunieša saņemtie mēneša ienākumi, piemēram, algota darba ienākumi nepārsniedz noteikto nodokļa atvieglojuma apmēru (2024.gadā – 250 eiro mēnesī), atvieglojums par apgādībā esošu personu vecākam saglabājas. Izņēmums, kad neatkarīgi no algota darba ienākuma apmēra nodokļa atvieglojums vecākiem saglabājas, ja studējošais jaunietis līdz 19 gadiem vasaras mēnešos no 1.jūnija līdz 31.augustam saņem ar algas nodokli vai sezonas laukstrādnieku nodokli apliekamus ienākumus;
  • ja iestājas citi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktie ierobežojumi, piemēram studējošais jaunietis reģistrējas VID kā saimnieciskās darbības veicējs, studējošais jaunietis nevar būt apgādājamās personas statusā.

Saistītās tēmas: