Apgādājamā statuss studējošiem un strādājošiem jauniešiem

 Publicēts: 29.12.2020. 08.03


Apakšsadaļu izvēlne

 


Informācija vecākiem par apgādājamās personas statusa saglabāšanu par studējošiem un strādājošiem jauniešiem, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu:

  • atvieglojumu studējošam jaunietim piemēro ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
  • VID ir saņemta (iesniegta) izziņa par izglītības iegūšanas turpināšanu pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas, ja mācību iestāde nav iesniegusi VID informāciju;
  • ja studējošais jaunietis sāk strādāt, tad apgādājamās personas statusu zaudē, taču, ja studējošā jaunieša saņemtie mēneša ienākumi, piemēram, algota darba ienākumi nepārsniedz noteikto nodokļa atvieglojuma apmēru (2021.gadā – 250 euro mēnesī), atvieglojums par apgādībā esošu personu vecākam saglabājas. Izņēmums, kad neatkarīgi no algota darba ienākuma apmēra nodokļa atvieglojums vecākiem saglabājas, ja studējošais jaunietis līdz 19 gadiem strādās algotu darbu vasaras mēnešos no 1.jūnija līdz 31.augustam;
  • ja strādās mikrouzņēmumā kā mikrouzņēmuma darbinieks, studējošais jaunietis nevar būt apgādājamās personas statusā;
  • ja iestājas citi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktie ierobežojumi.