Deleģētā regula (DA)

/Konsolidēta versija, dokuments ir informatīvs/

Komisijas 2015.gada 28.jūlija Deleģētā regula (ES) 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L343, 29.12.2015.

Komisijas 2015.gada 17.decembra Deleģētā regula (ES) 2016/341, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz pārejas noteikumiem, kurus paredz attiecībā uz konkrētiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem, ja attiecīgās elektroniskās sistēmas vēl nedarbojas, un groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/2446

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L69, 15.03.2016.

Komisijas 2016.gada 5.aprīļa Deleģētā regula (ES) 2016/651, ar kuru labo Deleģēto regulu (ES) 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, Nr.L111, 27.04.2016.

Labojums Komisijas 2015.gada 28.jūlija Deleģētajā regulā (ES) 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L87, 02.04.2016.

Labojums Komisijas 2015. gada 28. jūlija Deleģētajā regulā (ES) 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L101, 13.04.2017.

Komisijas 2018.gada 16.maija Deleģētā regula (ES) 2018/1063, ar ko groza un labo Deleģēto regulu (ES) 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L192, 30.07.2018.

Komisijas 2018.gada 7.jūnija Deleģētā regula (ES) 2018/1118, ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2015/2446 attiecībā uz vispārējā galvojuma summas samazinājuma un atbrīvojuma no galvojuma nosacījumiem

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L204, 13.08.2018.

Komisijas 2019.gada 14.marta Deleģētā regula (ES) 2019/841, ar kuru labo konkrētu valodu versijas Deleģētajai regulai (ES) 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L138, 24.05.2019.

Komisijas 2019.gada 14.marta Deleģētā regula (ES) 2019/1143, ar ko Deleģēto regulu (ES) 2015/2446 groza attiecībā uz noteiktu zemas vērtības sūtījumu deklarēšanu

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L181, 05.07.2019.

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/877 (2020.gada 3.aprīlis), ar kuru groza un labo Deleģēto regulu (ES) 2015/2446, ar ko papildina Regulu (ES) Nr.952/2013, un groza Deleģēto regulu (ES) 2016/341, ar kuru papildina Regulu (ES) Nr.951/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.203 26.06.2020.
Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/2191 (2020.gada 20.novembris), ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2015/2446 attiecībā uz termiņiem ievešanas kopsavilkuma deklarāciju un pirmsizvešanas deklarāciju iesniegšanai jūras pārvadājumiem no Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes, Normandijas salām un Menas Salas un uz minētajām teritorijām Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L434 23.12.2020.
Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/234 (2020. gada 7.decembris), ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2015/2446 attiecībā uz kopējām datu prasībām un Deleģēto regulu (ES) 2016/341 attiecībā uz kodiem, kuri jāizmanto noteiktās veidlapās Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L63 23.02.2021.

Piekļuve Eiropas Savienības Oficiālajam Vēstnesim un Savienības tiesību aktiem – portālā “EUR-Lex”