Deleģētā regula (DA)

 Publicēts: 19.08.2020. 13.40


Apakšsadaļu izvēlne

Deleģētā regula (DA)

/Konsolidēta versija, dokuments ir informatīvs/

Komisijas 2015.gada 28.jūlija Deleģētā regula (ES) 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L343, 29.12.2015.

Komisijas 2015.gada 17.decembra Deleģētā regula (ES) 2016/341, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz pārejas noteikumiem, kurus paredz attiecībā uz konkrētiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem, ja attiecīgās elektroniskās sistēmas vēl nedarbojas, un groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/2446

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L69, 15.03.2016.

Komisijas 2016.gada 5.aprīļa Deleģētā regula (ES) 2016/651, ar kuru labo Deleģēto regulu (ES) 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, Nr.L111, 27.04.2016.

Labojums Komisijas 2015.gada 28.jūlija Deleģētajā regulā (ES) 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L87, 02.04.2016.

Labojums Komisijas 2015. gada 28. jūlija Deleģētajā regulā (ES) 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L101, 13.04.2017.

Komisijas 2018.gada 16.maija Deleģētā regula (ES) 2018/1063, ar ko groza un labo Deleģēto regulu (ES) 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L192, 30.07.2018.

Komisijas 2018.gada 7.jūnija Deleģētā regula (ES) 2018/1118, ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2015/2446 attiecībā uz vispārējā galvojuma summas samazinājuma un atbrīvojuma no galvojuma nosacījumiem

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L204, 13.08.2018.

Komisijas 2019.gada 14.marta Deleģētā regula (ES) 2019/841, ar kuru labo konkrētu valodu versijas Deleģētajai regulai (ES) 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L138, 24.05.2019.

Komisijas 2019.gada 14.marta Deleģētā regula (ES) 2019/1143, ar ko Deleģēto regulu (ES) 2015/2446 groza attiecībā uz noteiktu zemas vērtības sūtījumu deklarēšanu

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L181, 05.07.2019.

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/877 (2020.gada 3.aprīlis), ar kuru groza un labo Deleģēto regulu (ES) 2015/2446, ar ko papildina Regulu (ES) Nr.952/2013, un groza Deleģēto regulu (ES) 2016/341, ar kuru papildina Regulu (ES) Nr.951/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.203 26.06.2020.

Piekļuve Eiropas Savienības Oficiālajam Vēstnesim un Savienības tiesību aktiem – portālā “EUR-Lex”