Īstenošanas regula (IA)

/Konsolidēta versija, dokuments ir informatīvs/

Komisijas 2015.gada 24.novembra Īstenošanas regula (ES) 2015/2447, ar ko  paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L343, 29.12.2015.

Labojums Komisijas 2015.gada 24.novembra Īstenošanas regulā (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L87, 02.04.2016.

Labojums Komisijas 2015.gada 24.novembra Īstenošanas regulā (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L101, 13.04.2017.

Komisijas 2017.gada 8.jūnija Īstenošanas regula (ES) 2017/989, ar kuru labo un groza Īstenošanas regulu (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L149, 13.06.2017.

Komisijas 2018.gada 18.aprīļa Īstenošanas regula (ES) 2018/604, ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2015/2447 groza attiecībā uz procedūras noteikumiem, ar kuriem vienkāršo preču preferenciālas izcelsmes noteikšanu Savienībā, un atceļ Regulu (EEK) Nr. 3510/80 un (EK) Nr.209/2005

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L101, 20.04.2018.

Komisijas 2019.gada 19.marta Īstenošanas regula (ES) 2019/444, ar ko, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības, groza Īstenošanas regulu (ES) 2015/2447 attiecībā uz galvinieka saistību veidlapām un aviopārvadājumu izmaksu iekļaušanu muitas vērtībā

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L77, 20.03.2019.

Komisijas 2019.gada 10.septembra Īstenošanas regula (ES) 2019/1394, ar ko groza un labo Īstenošanas regulu (ES) 2015/2447 attiecībā uz dažiem noteikumiem par laišanas brīvā apgrozībā un izvešanas no Savienības muitas teritorijas uzraudzību.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L234 11.09.2019.

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/893 (2020.gada 29.jūnijs), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L206 30.06.2020.
Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1727 (2020.gada 18.novembris), ar ko attiecībā uz konkrētiem noteikumiem par atzītajiem uzņēmējiem groza Īstenošanas regulu (ES) 2015/2447 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L387 19.11.2020.
Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2038 (2020.gada 10.decembris), ar ko, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības, groza Īstenošanas regulu (ES) 2015/2447 attiecībā uz galvinieka saistību veidlapām un aviopārvadājumu izmaksu iekļaušanu muitas vērtībā Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L416 11.12.2020.
Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/235 (2021. gada 8.februāris), ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2015/2447 groza attiecībā uz kopējo datu prasību formātiem un kodiem, konkrētiem uzraudzības noteikumiem un kompetento muitas iestādi muitas procedūras piemērošanai precēm Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L63 23.02.2021.


Piekļuve Eiropas Savienības Oficiālajam Vēstnesim un Savienības tiesību aktiem – portālā “EUR-Lex”