Īstenošanas regula (IA)

 Publicēts: 12.01.2021. 16.03


Apakšsadaļu izvēlne

Īstenošanas regula (IA)

/Konsolidēta versija, dokuments ir informatīvs/

Komisijas 2015.gada 24.novembra Īstenošanas regula (ES) 2015/2447, ar ko  paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L343, 29.12.2015.

Labojums Komisijas 2015.gada 24.novembra Īstenošanas regulā (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L87, 02.04.2016.

Labojums Komisijas 2015.gada 24.novembra Īstenošanas regulā (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L101, 13.04.2017.

Komisijas 2017.gada 8.jūnija Īstenošanas regula (ES) 2017/989, ar kuru labo un groza Īstenošanas regulu (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L149, 13.06.2017.

Komisijas 2018.gada 18.aprīļa Īstenošanas regula (ES) 2018/604, ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2015/2447 groza attiecībā uz procedūras noteikumiem, ar kuriem vienkāršo preču preferenciālas izcelsmes noteikšanu Savienībā, un atceļ Regulu (EEK) Nr. 3510/80 un (EK) Nr.209/2005

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L101, 20.04.2018.

Komisijas 2019.gada 19.marta Īstenošanas regula (ES) 2019/444, ar ko, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības, groza Īstenošanas regulu (ES) 2015/2447 attiecībā uz galvinieka saistību veidlapām un aviopārvadājumu izmaksu iekļaušanu muitas vērtībā

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L77, 20.03.2019.

 

 

Komisijas 2019.gada 10.septembra Īstenošanas regula (ES) 2019/1394, ar ko groza un labo Īstenošanas regulu (ES) 2015/2447 attiecībā uz dažiem noteikumiem par laišanas brīvā apgrozībā un izvešanas no Savienības muitas teritorijas uzraudzību.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L234 11.09.2019.

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/893 (2020.gada 29.jūnijs), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L206 30.06.2020.
Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1727 (2020.gada 18.novembris), ar ko attiecībā uz konkrētiem noteikumiem par atzītajiem uzņēmējiem groza Īstenošanas regulu (ES) 2015/2447 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L387 19.11.2020.
Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2038 (2020.gada 10.decembris), ar ko, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības, groza Īstenošanas regulu (ES) 2015/2447 attiecībā uz galvinieka saistību veidlapām un aviopārvadājumu izmaksu iekļaušanu muitas vērtībā Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L416 11.12.2020.


Piekļuve Eiropas Savienības Oficiālajam Vēstnesim un Savienības tiesību aktiem – portālā “EUR-Lex”