JaunumiApakšsadaļu izvēlne
24
Okt
14.56
14.56

Latvijā ieradīsies Eiropas Padomes Moneyval komisija un starptautiskās organizācijas FATF ekspertu komisija

No 2017.gada 30.oktobra līdz 10.novembrim Latvijā ieradīsies Eiropas Padomes Moneyval komisija un starptautiskās organizācijas Financial Action Task Force (FATF – finanšu vadības darba grupas) ekspertu komisija, lai izvērtētu nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas (turpmāk – NILLTF) novēršanas sistēmas atbilstību starptautiskajiem standartiem. Paredzētā Moneyval izvērtējuma galvenā būtība saskaņā ar FATF metodoloģiju ir vērtēt valsts spēju efektīvi praksē pielietot tās rīcībā esošo nacionālo tiesisko regulējumu un faktiskos subjektu darbības efektivitātes rezultātus NILLTF novēršanas jomā.

23
Okt
15.15
15.15

PVN maksātāju reģistrā būs jāreģistrējas, kad ar PVN apliekamo darījumu vērtība sasniegs 40 000 eiro

Sākot ar 2018. gada 1. janvāri gan privātpersonām, gan komersantiem Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) PVN maksātāju reģistrā obligāti būs jāreģistrējas vienīgi tad, ja ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā būs sasniegusi 40 000 eiro.

20
Okt
15.07
15.07

Starptautiskas uzņēmumu grupas dalībniekiem jāsniedz pārskats par saimnieciskās darbības veidiem un finansēm

Starptautiskas uzņēmumu grupas uzņēmumiem, kuri ir Latvijas Republikas nodokļu rezidenti, līdz 2017. gada 31.decembrim ir jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk – VID) pārskats par grupas saimnieciskās darbības veidiem un finansēm 2016.gadā. VID atkārtoti aicina uzņēmējus, kas nav iesnieguši paziņojumu līdz 31.augustam,paziņot līdz 31.novembrim VID, vai pārskatu iesniegs kā mātes uzņēmums, aizstājējmātes uzņēmums vai kā starptautiskas uzņēmumu grupas vienība.

19
Okt
13.36
13.36

Sabiedrības iesaiste veicina uzņēmumus novērst pārkāpumus

Šogad Valsts ieņēmumu dienests (VID) no iedzīvotājiem 1125 reizes saņēmis informāciju par dažādiem pārkāpumiem uzņēmumu saimnieciskajā darbībā. Sabiedrības iesaiste uzņēmējdarbības vides sakārtošanā ir ļoti būtiska, tā veicina pārkāpumu atklāšanu un novēršanu.

11
Okt
11.05
11.05

Izmaiņas akcīzes preču un kopējās lauksaimniecības politikas preču izvešanā ar vienoto pārvadājumu līgumu

2017.gada 14.jūnijā stājās spēkā Komisijas 2017.gada 14.jūnija Īstenošanas regula Nr.2017/989, ar kuru labo un groza Īstenošanas regulu Nr.2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu.

9
Okt
08.34
08.34

Nākamgad vēl vairākās nozarēs būs jāpiemēro reversā PVN maksāšanas kārtība

Nodokļu reformas ietvaros ar 2018.gada 1.janvāri stājas spēkā būtiskas izmaiņas vairākos nodokļu normatīvajos aktos, tajā skaitā arī Pievienotās vērtības nodokļu likumā. Tajā veiktās izmaiņas nosaka zemāku slieksni, sākot no kura obligāti jāreģistrējas PVN maksātāju reģistrā, kā arī paplašina tās darbības jomas, kurām tiek piemērots īpašais PVN maksāšanas režīms jeb t.s. reversais PVN.

5
Okt
08.43
08.43

Iedzīvotāji ar ienākumiem līdz 12 000 gadā var atgūt daļu samaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa

Atgādinām, ka tie iedzīvotāji, kuru gada apliekamo ienākumu kopējais apmērs 2016.gadā nepārsniedza 12 000 eiro, var atgūt daļu no samaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Saskaņā ar VID rīcībā esošajiem datiem, nodokļa atmaksa pienākas vēl apmēram 120 000 iedzīvotāju, kuri līdz šim nav izmantojuši šo iespēju. Lai atgūtu pārmaksāto nodokli, personai ir tikai jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā gada ienākumu deklarācija. Visērtāk to izdarīt, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), jo tajā atmaksājamā summa tiks aprēķināta automātiski.

2
Okt
10.38
10.38

VSAA paplašina klientu apkalpošanu VID ēkā Rīgā

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), ievērojot klientu plūsmas pieaugumu VID administratīvajā ēkā, no šī gada oktobra paplašina klātienes klientu apkalpošanu, palielinot tur strādājošo VSAA inspektoru skaitu. Turpmāk valsts vienotajā  klientu apkalpošanas centrā, kas atrodas VID ēkā Talejas ielā 1, Rīgā, klientus apkalpos 10 inspektori. 

29
Sep
14.47
14.47

No 2.oktobra tiek ieviesta jaunā sistēma muitas lēmumu pārvaldībai

Turpinot muitas procesu elektronizēšanu un atbilstoši Savienības Muitas kodeksa Darba programmā noteiktajam attiecībā uz SMK projektu “Muitas lēmumi”, ar 2017.gada 2.oktobri tiek ieviesta jaunā sistēma muitas lēmumu pieteikumu elektroniskai iesniegšanai un muitas lēmumu (atļauju un galvojumu) pārvaldībai.

29
Sep
14.28
14.28

No 2. oktobra sāk darboties jauna muitas sistēma pieteikumu iesniegšanai un lēmumu pārvaldībai

2017.gada 2.oktobri tiek ieviesta jaunā sistēma muitas lēmumu pieteikumu elektroniskai iesniegšanai un muitas lēmumu (atļauju un galvojumu) pārvaldībai. Jaunās sistēmas ieviešana norit, turpinot muitas procesu elektronizēšanu, un atbilstoši Savienības Muitas kodeksa (SMK) Darba programmā noteiktajam attiecībā uz SMK projektu “Muitas lēmumi”.