JaunumiApakšsadaļu izvēlne
14
Mar
09.13
09.13

Ministru kabinets apstiprina Daci Pelēko par VID ģenerāldirektora pienākumu izpildītāju

Šī gada 13. martā Ministru kabinets apstiprināja Daci Pelēko par VID ģenerāldirektora pienākumu izpildītāju.

13
Mar
12.01
12.01

Darba devējiem jāinformē VID par saviem darbiniekiem izmaksātajām summām

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju korekti aizpildīt Gada ienākumu deklarāciju un precīzi aprēķināt atmaksājamo summu, Valsts ieņēmumu dienestam ir nepieciešami dati no darba devējiem par darbiniekiem izmaksātajām summām. Aicinām visus darba devējus, kuri to vēl nav izdarījuši, VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā iesniegt “Paziņojumu par fiziskai personai izmaksātajām summām”.

2
Mar
13.11
13.11

EORI numura pieteikuma izmaiņas

2018.gada 5.martā Komisijas 2016.gada 11.aprīļa Īstenošanas lēmuma 2016/578/ES pielikuma 2.sadaļas A saraksta 6.punktā saistībā ar “Uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas sistēmas jaunināšanu (EORI 2)” paredzētais pārejas periods izbeidzas, ieviešot EORI sistēmā (Eiropas Komisijas centrālās elektroniskās ekonomisko operatoru informācijas un saziņas sistēmas EORI sadaļā) nepieciešamo risinājumu EORI ieraksta datu reģistrēšanai, un stājas spēkā Regulas Nr.2015/2446 3.panta pirmajā daļā un Regulas Nr.2015/2447 7.panta 3.punktā attiecībā uz EORI ieraksta datu saturu noteiktās prasības.

2
Mar
13.08
13.08

AEO pieteikuma izmaiņas

2018.gada 5.martā ir pabeigta Komisijas 2016.gada 11.aprīļa Īstenošanas lēmuma 2016/578/ES pielikuma 2.sadaļas A saraksta 5.punktā saistībā ar “Atzītā uzņēmēja (AEO) sistēmas jaunināšanu” paredzētā pirmā posma ieviešana un AEO sistēmā (Eiropas Komisijas centrālās elektroniskās ekonomisko operatoru informācijas un saziņas sistēmas AEO sadaļā) tiek ieviests risinājums, atbilstoši kuram prasības attiecībā uz AEO pieteikuma datiem un šo datu formātu un kodiem jau tagad (t.i., pirms tiek pabeigta AEO sistēmas jaunināšanas otrā posma ieviešana) tiek pielāgotas prasībām, kuras paredzētas saskaņā ar Regulas Nr.2015/2446 2.panta 1.punktu un Regulas Nr.2015/2447 2.panta 1.punktu (t.i., Regulas Nr.2015/2446 A pielikumā un Regulas Nr.2015/2447 A pielikumā).

1
Mar
08.21
08.21

Ar 2018. gada 4.martu tiks veiktas izmaiņas EMDAS Manifestu un pagaidu uzglabāšanas funkcionalitātē un Eiropas Komisijas centrālajā Uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas sistēmā

VID Muitas pārvalde informē, ka 2018.gada 4.martā no plkst. 9.00 līdz plkst. 11.00 produkcijas vidē tiks uzstādīta Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) 4.1.versija ar izmaiņām un papildinājumiem Manifestu un pagaidu uzglabāšanas (MAN/PU) funkcionalitātē un datu apmaiņā ar Eiropas Komisijas centrālo Uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas sistēmu (EORI sistēmu). Norādītajā laikā EMDAS nebūs pieejama.

28
Feb
07.40
07.40

1.martā mainās akcīzes nodokļa likmes visiem alkoholiskajiem dzērieniem

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka, īstenojot samērīgu un pakāpenisku akcīzes nodokļa likmju paaugstināšanas politiku, 2018.gada 1.martā mainās akcīzes nodokļa likmes visiem alkoholiskajiem dzērieniem[1], t.sk. alum. Līdz ar to Latvijā piemērojamā akcīzes nodokļa likme stiprajam alkoholam būs līdzvērtīga Lietuvā piemērojamai nodokļa likmei, taču salīdzinājumā ar Igauniju tā saglabāsies būtiski zemāka.

27
Feb
09.21
09.21

Kokmateriālu un koksnes izstrādājumu importam no Indonēzijas nepieciešama FLEGT licence

VID Muitas pārvalde vērš uzmanību, ka no Indonēzijas Republikas eksportētu kokmateriālu un koksnes izstrādājumu imports Savienībā ir atļauts vienīgi tad, ja kravas sūtījumam ir izdota FLEGT licence, kas var būt papīra dokumenta formā vai elektroniska (TRACES sistēmā jeb Kopienas tirdzniecības kontroles un ekspertu sistēmā).

23
Feb
14.34
14.34

Valsts kontrole atzinīgi novērtē VID veiktos uzlabojumus

Pēc Valsts kontroles ieteikuma Finanšu ministrija un Valsts ieņēmumu dienests ir uzlabojis pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa atmaksas kārtību. Tāpēc nodokļu maksātājiem ir pamats sagaidīt, ka VID pārmaksāto PVN un IIN atmaksās laikus un samaksās arī nokavējuma naudu, ja nebūs ievērojis noteikto atmaksas termiņu.

21
Feb
08.48
08.48

Aicinām neatsaukties "EBN-European Business Number Latvija" viltus vēstulēm

Gadījumā, ja saņemat vēstuli no "EBN-European Business Number Latvija" departamenta, kas it kā lūdz ieskaitīt zināmu naudas summu, lai uzņēmums tiktu iekļauts PVN reģistrā, neatsaucieties tam. Tā ir krāpniecība un šim departamentam nav nekādas saistības ar Latvijas nodokļu administrāciju. Saņemot šādu vai līdzīgu piedāvājumu, aicinām brīdināt arī savus sadarbības partnerus un informēt par to Valsts policijas darbiniekus.