Projektu aktualitātes
EEA Grants un VID logo ansamblis
Lai stiprinātu tiesībaizsardzības iestāžu sadarbību ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā, Valsts ieņēmumu dienests (VID) sadarbībā ar Valsts policiju izstrādā vienotu kriminālizlūkošanas datu apmaiņas sistēmu. Vienotā datu apmaiņas sistēma ietvers datu digitālās analītikas instrumentu un digitālo atbalsta sistēmu, kura tiks savienota ar Valsts policijas datubāzi. Darbam ar sistēmu tiks sagatavoti informācijas analītiķi un īpašo uzdevumu eksperti.

Lai paplašinātu zināšanas par skaidras naudas kontroles īstenošanas pasākumiem, ko veic kinologi ar darba suņiem uz robežas, no 26. septembra līdz 30. septembrim Rēzeknē, muitas kinoloģijas centrā, VID Muitas pārvaldes kinologi piedalījās specializētajās mācībās.

Tās vadīja kinologs, Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (Frontex) kādreizējais galvenais kinologu komandas instruktors Juha Pasanens – starptautiskais konsultants jautājumos, kas saistīti ar specializēto darba suņu izmantošanu, eksperts ar vairāk nekā 20 gadu darba pieredzi kinoloģijas jomā.

Piedaloties mācībās, muitas kinologi iepazinās ar jaunākajām darba suņu apmācību metodēm skaidras naudas identificēšanas jomā un papildināja zināšanas par to, kā atpazīt un izvairīties no dažādiem apstākļiem ikdienā, kas varētu negatīvi ietekmēt darba suņus un to spēju parādīt augstus darba rezultātus, un kā veidot komunikāciju ar darba suni.

Mācības tika rīkotas, realizējot projektu “Ekonomisko noziegumu novēršana un apkarošana robežšķērsošanas vietā “Terehova””, kas tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas granta līdzfinansētajā programmā “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana”.

Šis ir viens no diviem VID īstenotajiem Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda līdzfinansētās programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projektiem. Plašāka informācija par abiem projektiem pieejama VID tīmekļvietnē