Jaunumi Muita Atveseļošanas fonds
Portatīvais spektrometrs, kas tiek izmantots Lidostas MKP

Lai paplašinātu Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldes iespējas nodrošināt efektīvu kontroli, liedzot pārvietot pāri Eiropas Savienības (ES) ārējai robežai aizliegtas un bīstamas vielas, veicinot sabiedrības drošību un ES vienotā tirgus aizsardzību, Latvijā ir īstenots ES Atveseļošanas fonda projekts “Muitas laboratorijas kapacitātes stiprināšana”.

Latvijas muitas dienests nepārtraukti pilnveido kontroles metodes un ievieš jaunākās inovatīvās  tehnoloģijas. Realizējot projektu, VID ir iegādājies modernas iekārtas – RAMAN spektrometrus, kas ļauj operatīvi veikt nezināmu vielu identifikāciju. Ar jaunajām iekārtām muitas amatpersonas var identificēt dažādas ķīmiskas vielas, tajā skaitā aizliegtās un bīstamās vielas, neatverot iepakojumu. Tas sniedz iespēju ātri un efektīvi veikt pasta sūtījumu un kravu pārbaudi, nenonākot tiešā saskarē ar potenciāli bīstamām vielām. Vienlaikus mazinās iespējamība netīši radīt zaudējumus godprātīgiem komersantiem, jo nav jāatver speciālais iepakojums ķīmiskām vielām, lai pārliecinātos, ka tās faktiski atbilst deklarācijās norādītajām precēm.

Komerciālo un nekomerciālo starptautisko sūtījumu apjoms aizvien pieaug, un kontroles procesā muitas amatpersonas nereti konstatē aizdomīgus sūtījumus ar vielām, par kurām dokumentos nav sniegta pietiekama informācija vai kuru iepakojumiem nav pievienotas atbilstošas etiķetes.

Tagad šādu sūtījumu pārbaudei muitas amatpersonas var izmantot portatīvo RAMAN spektrometru “Agilent Resolve”, kas nodots Lidostas muitas kontroles punkta rīcībā. Lai efektīvi izmantotu iekārtu pasta sūtījumu muitas kontroles veikšanas procesā, projekta īstenošanas gaitā tika nodrošinātas arī specializētās mācības Lidostas muitas kontroles punkta amatpersonām.

Portatīvo iekārtu iespējams izmantot arī citos muitas kontroles punktos, ja rodas vajadzība operatīvi veikt kravā esošu nezināmu ķīmisko vielu identifikāciju.

Ja nepieciešams, muitas amatpersonas nosūta ķīmisko vielu identifikācijai uz Muitas laboratoriju, kur uzstādīts gan jaunais stacionārais RAMAN spektrometrs “i-Raman Pro 785H”, gan pieejamas citas analītiskās iekārtas ar palīgaprīkojumu. Pēc jaunās iekārtas piegādes Muitas laboratorijas amatpersonas papildināja savas profesionālās zināšanas, piedaloties specializētās mācībās un izzinot nianses par RAMAN spektrometra lietošanu, parametru izvēli, spektru reģistrēšanu un analīzi, izmantojamām datubāzēm.

Izmantojot jauno spektrometru, Muitas laboratorijā veiktas 26 preču paraugu pārbaudes.

Portatīvā un stacionārā RAMAN spektrometra iegāde tika veikta un muitas amatpersonu mācības nodrošinātas, īstenojot ES Atveseļošanas fonda 6. Komponentes “Likuma vara” reformu un investīciju virziena “Ēnu ekonomikas mazināšana godīgas uzņēmējdarbības veicināšanai” investīcijas projektu “Muitas laboratorijas kapacitātes stiprināšana”. Kopējais projekta finansējums ir 158 566,87 eiro, tajā skaitā 131 047 eiro – Atveseļošanas fonda finansējums un 27 519,87 eiro – valsts budžeta finansējums.

Muitas laboratorijas spektrometrs
Muitas laboratorijas spektrometrs
Muitas laboratorijas darbinieks, kurš ar RAMAN spektrometru veic parauga izpēti
Muitas laboratorijas darbinieks ar RAMAN spektrometru veic parauga izpēti

 

Portatīvais spektrometrs, kas tiek izmantots Lidostas MKP
Portatīvais spektrometrs, kas tiek izmantots Lidostas MKP
Portatīvais spektrometrs, kas tiek izmantots Lidostas MKP
Portatīvais spektrometrs, kas tiek izmantots Lidostas MKP