Jaunumi Muita
Ilustratīvs attēls

Patentu valdes ziņa. Publicēta 13.11.2023.

Patentu valde sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldi 14. un 15. novembrī jau septīto reizi rīkos ikgadējo starptautisko semināru muitas un citu valsts pārvaldes iestāžu darbiniekiem "Efektīvas intelektuālā īpašuma aizsardzības metodes 2023".  

Pasākums tiks organizēts divu dienu garumā - 14.oktobrī paredzēts izglītojošs seminārs muitas un citu tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem par aktualitātēm saistībā ar efektīvu intelektuālā īpašuma (IĪ) tiesību aizsardzību, savukārt 15. novembrī plānota ekspertu diskusija "Viltojumu tirdzniecība – tendences un tās apkarošanas aktualitātes Latvijā".  

“Intelektuālā īpašuma sistēmā, kur no likumpārkāpēju puses ir iesaistīti vairāki spēlētāji, ir nepieciešama savstarpēji koordinēta un efektīva rīcība. Ja vēlamies panākt rezultātu, tad izpratne, sadarbība un savstarpējais atbalsts ir galvenie atslēgvārdi.  Izpratnei par to, ka viltojumi ne tikai negatīvi ietekmē godprātīgus uzņēmējus un patērētājus, bet arī kaitē valsts ekonomikai un attīstībai. Piemēram, Latvijas ekonomikai tie ik gadu ir vairāk nekā 40 miljonu eiro zaudējumi. Patentu valde drīzumā uzsāks darbu pie ziņojuma sagatavošanas par intelektuālā īpašuma aizsardzības un pārvaldības sistēmas attīstību Latvijā, līdz ar to šī gada diskusija ir lieliska iespēja apzināt iesaistīto pušu redzējumu. Svarīgākās atziņas izmantosim arī stratēģiskā dokumenta izstrādē,” pauž Patentu valdes direktors Agris Batalauskis

Semināra dalībniekiem būs iespēja gūt ieskatu starptautiskajās aktualitātēs saistībā ar IĪ  tiesību aizsardzību. EUROPOL eksperts Gordons Borgs iepazīstinās ar IĪ noziegumu izraisīto apdraudējumu novērtējumu, savukārt lektori no Beļģijas, Zviedrijas un Horvātijas dalīsies pieredzē par viltojumu apkarošanas tendencēm šajās valstīs. Par preču uzraudzības  un drošības jautājumiem Latvijā, kā arī muitas dienesta aktivitātēm IĪ tiesību pārkāpumu novēršanai stāstīs Patērētāju tiesību aizsardzības centra Preču un pakalpojumu uzraudzības departamenta Tehnisko preču uzraudzības daļas vadītāja Iveta Svīķe un VID Muitas pārvaldes Riska vadības daļas Ierobežojumu un aizliegumu uzraudzības nodaļas eksperts Egīls Misītis.  

Semināra noslēgumā patentpilnvarnieku un tiesību īpašnieku pārstāvji iepazīstinās ar pazīmēm, kā identificēt viltotas un pirātiskas preces, tostarp saistībā ar 2024. gadā Parīzē gaidāmajām vasaras olimpiskajām spēlēm semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt, kā atpazīt oriģinālus olimpiskos simbolus. 

Semināru atklās VID ģenerāldirektora vietnieks muitas jomā, Muitas pārvaldes direktors Raimonds Zukuls un Patentu valdes direktors Agris Batalauskis. 

VID Muitas pārvaldes direktors Raimonds Zukuls: “Ņemot vērā sarežģīto ģeopolitisko situāciju, Latvijas muitas dienesta, kas strādā uz Eiropas Savienības ārējās robežas, prioritāro uzdevumu saraksta augšgalā pašlaik ir pret Krieviju un Baltkrieviju noteikto sankciju ievērošanas kontrole. Tomēr vienlaikus turpinām cīņu pret kontrabandu, kas ir organizētās noziedzības sastāvdaļa. Pildot dienestam uzticētās funkcijas, muita kontrolē starptautiskos sūtījumus un kravas, lai mazinātu viltotu preču izplatību, tādējādi aizsargājot gan iedzīvotājus, gan oriģinālo preču ražotājus. Šogad desmit mēnešos muita ir atklājusi jau 200 gadījumus, kad tika mēģināts ievest Latvijā viltotas preces. Cīņā pret viltotu preču izplatību ļoti nozīmīga ir institūciju sadarbība Latvijā un Eiropas Savienībā, un jomas profesionāļu pieredzes apmaiņa un kopīga aktuālo problēmu apspriešana un risinājumu meklēšana uzlabo visu iesaistīto dienestu darbības efektivitāti.”

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) un Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) kopīgi veiktā pētījuma "Kāpēc valstis importē viltojumus?" apliecina, ka IĪ  aizsardzības jomas stiprināšana ir būtiska, lai mazinātu viltoto preču importu. Tāpat viltoto preču izplatībai par labu nāk sīkpaku sūtīšanas un saņemšanas iespēju uzlabošanās. Laika posmā no 2017. līdz 2019. gadam vismaz 61% no muitas konfiscētajiem viltojumiem un pirātiskajām precēm bija no sīkpakām.    Latvijā starp ievestajām un atklātajām viltotajām precēm augsts īpatsvars ir rotaļlietām - 2023. gada 10 mēnešos tās bija 4233 vienības jeb 38% no viltoto preču kopskaita.  2023. gadā ir atklāts arī ievērojams daudzums viltotas parfimērijas: 3100 vienības jeb 28% no viltoto preču kopskaita. Viltotā parfimērija visbiežāk ievesta no Apvienotajiem Arābu Emirātiem, cenšoties maldināt pircējus ar plaši pazīstamām preču zīmēm sajaucami līdzīgiem nosaukumiem.

Diskusijā, kas norisināsies 15. novembrī, ar IĪ  aizsardzību saistīto iestāžu eksperti un Latvijas Profesionālo patentpilnvarnieku asociācijas pārstāvji pārrunās, kādas ir viltotu preču tirdzniecības un izplatības tendences Latvijā, kā  mazināt viltojumu nonākšanu tirgū,  kā efektīvi organizēt iestāžu savstarpējo sadarbību šajā jomā.  

Par šiem jautājumiem diskutēs Olga Zeile, Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta direktore, Jolanta Krastiņa, Finanšu ministrijas Netiešo nodokļu departamenta Muitas un akcīzes nodokļa nodaļas vadītāja,  Kristīne Zdanovska, Rīgas pilsētas tiesas tiesnese, Andis Stinka, VID Muitas pārvaldes Riska vadības daļas Ierobežojumu un aizliegumu uzraudzības nodaļas vecākais muitas eksperts, Linda Zommere, Patentu valdes Administratīvā un finanšu departamenta direktora vietniece, Juridiskās nodaļas vadītāja, Iveta Svīķe, Patērētāju tiesību aizsardzības centra Preču un pakalpojumu uzraudzības departamenta Tehnisko preču uzraudzības daļas vadītāja, Rihards Burmistris, Veselības inspekcijas Farmācijas departamenta vadītājs, kā arī Latvijas Profesionālo patentpilnvarnieku asociācijas prezidents Jevgeņijs Fortūna un viceprezidents Broņislavs Baltrumovičs.  

Semināru organizē Patentu valde sadarbībā ar  VID Muitas pārvaldi un Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja un Eiropas Komisijas  programmas  “Muita 2027" atbalstu. 

 

Informāciju sagatavoja:

Ella Pētermane

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Patentu valdes Attīstības un starptautiskās sadarbības departaments

Ella.petermane@lrpv.gov.lv, tel.:67099647, 29496976

Facebook Twitter Instagram Linkedin Youtube