Jaunumi Muita
Muitas darbinieks pie datorgalda

Plānots, ka šī gada 13.jūnijā Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā  (EMDAS) darbu sāks jauna apakšsistēma importa muitas deklarāciju noformēšanai – Automatizētā importa sistēma (AIS). Tajā dati par muitas maksājumu parāda galvojuma izmantošanu būs jānorāda citādi, nekā līdz šim.

Lai izmantotu vispārējo galvojumu vai atļauju izmantot atbrīvojumu no galvojuma, uzņēmējam importa muitas deklarācija būs jānorāda šādi dati:

  • attiecīgajai muitas procedūrai piešķirtais Galvojuma references numurs (GRN),
  • konkrētā GRN pieejas kods.

Pašlaik importa deklarācijā tiek norādīts uzņēmējam piešķirtais Galvojuma atsauces numurs, kas turpmāk tiks aizstāts ar sistēmas ģenerētu “Galvojuma references numuru – GRN”. Līdzšinējo Galvojuma atsauces numuru uzņēmējs jaunajā sistēmā vairs nevarēs izmantot.  

GRN pieejas kods ir papildu drošības pasākums, kas ļaus nodrošināt, ka klientam piešķirto Galvojuma references numuru (GRN) neatļauti neizmantos cita persona. Ja uzņēmējs vēlēsies izmantot galvojumu, bez GRN pieejas koda norādīšanas importa muitas deklarāciju noformēt un iesniegt nebūs iespējams.

Vispārējā galvojuma atļaujas turētājam, kuram atļauja ir izsniegta pirms AIS ieviešanas, jauno Galvojuma references numuru (GRN) un ar to saistīto GRN pieejas kodu tuvākajā laikā VID Muitas pārvalde paziņos, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

Izsniedzot jaunu vispārējā galvojuma atļauju, VID Muitas pārvalde Galvojuma references numuru (GRN) un konkrētā GRN pieejas kodu norādīs VID lēmumā un šī informācija uzņēmējam tiks paziņota EDS.

GRN pieejas kodu vispārējā galvojuma atļaujas turētājs pēc nepieciešamības, piemēram, ja uzņēmumā tiek pieņemts jauns darbinieks, varēs nomainīt vai atjaunot, iesniedzot brīvas formas pieprasījumu EDS.