EMDAS Muita

Informējam, ka no 2016.gada 11.decembra ir ieviesta Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) 3.7. versija.  Jaunā versija ietver funkcionalitātes, kas ir vērstas uz EMDAS lietojamības uzlabošanu.
Ar šīm jaunām funkcionalitātēm Jūs varat iepazīties šeit.