Jaunumi Muita
Uz zila debesu fona Turcijas karogs mastā

Lai īstenotu ārkārtas pasākumus preferenciālajā tirdzniecībā starp Eiropas Savienību (ES) un Turciju Covid-19 pandēmijas laikā, ES dalībvalstu muitas iestādes tika aicinātas pieņemt statusu apliecinošos sertifikātus A.TR, kas izdoti elektroniski ar elektronisko parakstu. ES un Turcija ir izvērtējusi gūto pieredzi un atzinusi, ka tā bija pozitīva un uzskatāma par piemērotu, lai saglabātu šo labo praksi.

Tāpēc ES dalībvalstis ir vienojušās, ka no šī gada 8. jūlija ir akceptējami sertifikāti A.TR, ko Turcijas kompetentās iestādes izdevušas elektroniski ar QR kodu un bez paraksta ar tinti.

Plašāku informāciju par elektroniski izsniegtu sertifikātu A.TR akceptēšanu un preferenciālo režīmu piemērošanu tirdzniecībā ar Turciju var iegūt Eiropas Komisijas tīmekļvietnē – Turkey : Customs Unions and preferential arrangements