Jaunumi Vakance
VID ēkas ieejas fasāde

Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir izsludinājis atklātu konkursu uz VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes direktora amatu. Pretendenti konkursā var pieteikties līdz 2023. gada 11. aprīlim.

“VID efektivitāti var veicināt zinoši un profesionāli vadītāji, kuri spēj būt atbildīgi par iestādes mērķu izpildi un valsti kopumā,” uzsver VID ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme, “un to var nodrošināt, rīkojot atklātu, skaidri saprotamu atlases procesu, kas nodrošinātu labākā kandidāta atlasi”.

Galvenās pretendentiem izvirzāmās prasības: atbilstība likuma “Par Valsts ieņēmumu dienestu” 17.panta pirmās daļas un Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām; nevainojama reputācija un atbilstība likuma “Par valsts noslēpumu” noteiktajām prasībām; augstākā profesionālā vai akadēmiskā izglītība (maģistra grāds), vēlama sociālajās zinātnēs, komerczinībās vai tiesībās.

Pretendentam ir nepieciešama profesionālā pieredze pēdējo 10 gadu laikā noziedzīgo nodarījumu atklāšanas un novēršanas jomā, kā arī zināšanas par tiesību aktiem noziedzīgo nodarījumu atklāšanas un novēršanas jomā. Pretendentam nepieciešamas profesionālās vadības prasmes komandas darba vadīšanā un orientācija uz rezultātu sasniegšanu, kā arī vēlama pieredze un profesionālās iemaņas struktūrvienības vadīšanā un labas angļu valodas pamatzināšanas.

Novērtēsim arī prasmi analizēt sarežģītu informāciju un pārzināt dažādas darbības jomas. Tāpat svarīgas ir prasmes pieņemt lēmumus, izvērtējot informāciju un uzņemoties atbildību, prasme skaidri un argumentēti paust savu viedokli, publiskās uzstāšanās un prezentācijas prasmes, labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

Konkursa komisiju vada VID ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme un komisijas locekļi ir institūciju deleģētie pārstāvji no Ģenerālprokuratūras, Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Valsts drošības dienesta, kā arī VID pārstāvji.

Konkurss noritēs trīs kārtās. Pirmajā atlases kārtā notiks pretendentu iesniegto dokumentu izvērtēšana, savukārt otrajā kārtā notiks pretendenta komunikācijas un prezentēšanas prasmju novērtēšana, pārrunas ar pretendentiem par viņu motivāciju ieņemt šo amatu un pretendenta redzējuma par VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes prioritātēm un attīstību, atspoguļojot priekšlikumus un konkrētus konstruktīvus risinājumus, novērtēšana, kā arī tiks novērtētas pretendentu profesionālās zināšanas atbilstoši amata prasībām. Trešajā kārtā notiks pretendentu vadības kompetenču novērtēšana.