Jaunumi Muita
Latvijas, Ukrainas un Eiropas Savienības karogi plīvo mastos

2024.gada 6.jūnijā stājas spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes 2024. gada 14. maija Regula (ES) 2024/1392 par pagaidu tirdzniecības liberalizācijas pasākumiem, kuri papildina tirdzniecības koncesijas, kas Ukrainas ražojumiem piemērojamas saskaņā ar Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses.

Tirdzniecības liberalizācijas pasākumi ir noteikti šis regulas 1.pantā. Aktuāla informācija par Ukrainas izcelsmes ražojumiem piemērojamajām tarifu preferencēm ir pieejama Integrētā tarifa vadības sistēmā (ITVS), sadaļā Pasākumi > Preces kodam

Lai piemērotu regulā paredzēto preferenciālo režīmu, precēm ir jāatbilst Asociācijas nolīguma starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otrās puses, noteiktajiem izcelsmes noteikumiem un to izcelsmei jābūt apliecinātai ar kādu no izcelsmes dokumentiem – sertifikātu EUR.1 vai izcelsmes deklarāciju.