Jaunumi
Kopbilde

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras ziņa, 10.06.2024.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir partneris projektā “Prosper BSR” jeb “Perspektīvas veicināšana potenciālajam darbaspēkam Baltijas jūras reģionā”, kura mērķis ir veicināt Ukrainas bēgļu integrāciju darba tirgū un uzņēmējdarbībā Baltijas jūras reģionā.

Arī Valsts ieņēmumu dienests bija viena no iestādēm, kas šī gada 6. jūnijā parakstīja Saprašanās memorandu, tādējādi apliecinot savu apņemšanos aktīvi strādāt pie Ukrainas bēgļu integrācijas un nodarbinātības veicināšanas.

Ceturtdien, 6. jūnijā, notika pieredzes apmaiņas pasākums “Ukrainas bēgļu nodarbinātība: līdzšinējā pieredze un nākotnes perspektīvas”, kurā piedalījās dažādas organizācijas, lai dalītos pieredzē un diskutētu par turpmākajiem soļiem Ukrainas bēgļu nodarbinātības veicināšanai.

Pasākuma laikā tika parakstīti Saprašanās memorandi ar Ekonomikas ministriju, Nodarbinātības valsts aģentūru, Valsts ieņēmumu dienestu, Sabiedrības integrācijas fondu, Latvijas Pašvaldību savienību un biedrību "Tavi draugi". Memorandi apliecina iesaistīto organizāciju apņemšanos aktīvi strādāt pie Ukrainas bēgļu integrācijas un nodarbinātības veicināšanas.

Pasākuma laikā mūsu Nodokļu pārvaldes kolēģes Linda Silvestrova un Sanita Kvāla informēja un atbildēja uz jautājumiem par to, kā uzņēmējiem Latvijā pareizi nodarbināt Ukrainas valstspiederīgos.  

LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš pauž: “Memorandu parakstīšana ir nozīmīgs solis, kas nostiprina sadarbību starp dažādām institūcijām un organizācijām. Tas simbolizē kopīgu apņemšanos radīt labvēlīgu vidi Ukrainas bēgļu integrācijai darba tirgū un uzņēmējdarbībā. Šī iniciatīva ne tikai palīdzēs bēgļiem atrast darbu un attīstīt savus talantus, bet arī bagātinās Latvijas darba tirgu ar jauniem, prasmīgiem darbiniekiem.”

LTRK cer, ka šie memorandi veicinās plašāku sadarbību un praktisku risinājumu ieviešanu, kas palīdzēs Ukrainas bēgļiem veiksmīgi iekļauties Latvijas sabiedrībā un ekonomiskajā dzīvē.

Projekts “Prosper BSR” tiek īstenots Interreg Baltijas jūras reģiona programmas ietvaros sadarbībā ar vadošo projekta partneri Hanzas Parlamentu Vācijā, kā arī partneriem no Lietuvas, Polijas un citām valstīm, lai veidotu kopīgu pieeju un ilgtspējīgus risinājumus.

Papildu informācija:

Inese Raiba

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras

Mārketinga un sabiedrisko attiecību vadītāja
Tel.: 266 42131

E-pasts: inese.raiba@ltrk.lv